Świeradów-Zdrój

Prima Aprilis - Zmiana granic administracyjnych

2010-04-01 10:10:27
A+ A-

Szanowni Państwo w związku ze staraniami naszej Gminy związanymi ze zmianą granic administracyjnych Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji dokonało szczegółowej weryfikacji dostępnych materiałów archiwalnych dotyczących miejscowości Świeradów-Zdrój. W wyniku przeprowadzonych analiz ustalono, iż brak jest dokumentów potwierdzających nadanie miejscowości Wieniec przemianowanej następnie na Świeradów-Zdrój po 1945 praw miejskich. Wobec zaistniałej sytuacji, uwzględniając konieczność zapewnienia zgodności z Krajowym Rejestrem Granic i Nazw Miejscowości na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2010 r. miejscowość Świeradów-Zdrój z dniem 01.01.2011 r. włączona zostanie jako sołectwo w obszar Gminy Miejsko-Wiejskiej Mirsk.

Powyższa informacja jest oczywiście żartem Prima Aprilisowym.

Multimedia