Świeradów-Zdrój

Dotacje unijne

2010-02-15 12:22:45
A+ A-

Dotacje unijne dla dolnośląskich przedsiębiorstw

  • 82 miliony zł dla prywatnej służby zdrowia w uzdrowiskach

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca (DIP) 28 stycznia ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego Priorytetu 1 Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw działanie 1.1 "Inwestycje dla przedsiębiorstw" SCHEMAT 1.1.D2 "Dotację inwestycyjne dla przedsiębiorstw prowadzących działalność uzdrowiskową zlokalizowanych w miejscowościach uzdrowiskowych".

Niepubliczne szpitale, przychodnie i sanatoria w dolnośląskich miejscowościach uzdrowiskowych mogą ubiegać się o dotacje na inwestycje pozwalające im rozwinąć prowadzoną w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego działalność. Najwyższa możliwa do zdobycia przez mikro lub małą firmę dotacja wynosi 4,8 miliona złotych, czyli 60 procent poniesionych na inwestycje wydatków. W sumie do podziału przeznaczono 20 mln euro, tj. prawie 82,5 mln złotych.

Więcej informacji na www.dip.dolnyslask.pl

  • Dotacje dla mikroprzedsiębiorstw działajacych krócej niż 2 lata

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca na kwiecień br. planuje ogłoszenie konkursu o dotacje dla mikrofirm działających krócej niż dwa lata (SCHEMAT 1.1.E).

Dotację będzie można otrzymać na inwestycje przyczyniające się do rozwoju firmy przez rozszerzenie działalności lub rozbudowę firmy. Dofinansowane mogą być wydatki, które przedsiębiorca będzie musiał ponieść, żeby zrealizować swój projekt, np.: zakup środków trwałych, zakup nieruchomości, materiały i roboty budowlane, patenty, licencje , oprogramowania. Wydatki kwalifikowalne muszą się mieścić między 40 a 800 tys złotych (netto), z czego przedsiębiorca może odzyskać 60 procent.

W marcu na stronie www.dip.dolnyslask.pl powinny ukazać się dokumenty, które obowiązywać będą w tym konkursie. Ogłoszone będą też zapisy na bezpłatne szkolenia z wypełniania wniosku o dofinansowanie.

Więcej informacji na www.dip.dolnyslask.pl

 

Multimedia