ZAPRASZAMY NA SZKOLENIA KOMPUTEROWE

2020-06-30 15:09:54
A+ A-

Zapraszamy wszystkie osoby, które ukończyły 25 rok życia na bezpłatne szkolenia

 

Nasza Gmina przy współpracy z Fundacją Wspierania Zrównoważonego Rozwoju, otrzymała dofinansowanie w kwocie 56 tys. zł w projekcie grantowym pn. „E-aktywni mieszkańcy województwa dolnośląskiego i lubuskiego”. Zadanie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, działanie 3.1. „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”. Operatorem środków jest Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica.

 

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców naszej miejscowości niezbędnych do skutecznego korzystania z mediów cyfrowych, w tym e-usług w celach zawodowych, edukacyjnych i rekreacyjnych poprzez realizację szkoleń tematycznych z różnych przydatnych dziedzin życia codziennego. Zaplanowaliśmy przeszkolenie 100 mieszkańców oraz zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do przeprowadzenia zajęć, który po zakończeniu projektu zostanie przekazany gminnym jednostkom organizacyjnym.

 

Projekt obejmuje nieodpłatne szkolenia komputerowe dla mieszkańców naszej gminy, którzy ukończyli 25 rok życia.

 

Każde zajęcia trwają trzy dni po 4 godziny i dotyczą następujących paneli tematycznych:

  1. Rolnik w sieci
  2. Działam w sieciach społecznościowych
  3. Moje finanse i transakcje w sieci
  4. Rodzic w internecie
  5. Tworzę własną stronę internetową, blog
  6. Mój biznes w sieci
  7. Kultura w sieci

 

Nabór na poszczególne szkolenia jest stale otwarty.

Terminarz jest publikowany na bieżąco.

 

Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy można uzyskać w Stacji Kultury przy ul. Dworcowej 1, tel. 75 71 36 482.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Multimedia