KOMUNIKAT BURMISTRZA MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ

2020-04-16 11:24:55
A+ A-

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Świeradowa-Zdroju

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2020 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii ( w załączeniu) nałożyło obowiązek zakrywania, przy pomocy części odzieży, maski albo maseczki, ust i nosa podczas przebywania poza adresem miejsca zamieszkania lub stałego pobytu.

W związku z tym informujemy, że na terenie naszego miasta istnieje możliwość zaopatrzenia się w maseczki w n/w punktach:

 

1. Sklepy sieci ŻABKA przy ul. Zdrojowej i 11 Listopada,

2. Apteki,

3. Bezpłatne maseczki uszyte przez świeradowian; Miejska Biblioteka Publiczna Izerka, Sklep Spożywczy Lewiatan przy ul. Górskiej i remiza strażacka w Czerniawie-Zdroju - o dostępności maseczek w ww punktach informuje Pani Dorota Marek na stronach miasta oraz w mediach społecznościowych.

Burmistrz Miasta Świeradów-Zdrój 

Roland Marciniak

 

WYTYCZNE DOTYCZĄCE ZASŁANIANIA UST I NOSA:

Czym zakrywamy usta i nos?
Rozporządzenie nakłada obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy części odzieży, przyłbicy, maski albo maseczki

Gdzie zakrywanie ust i nosa jest obowiązkowe?

 • w środkach publicznego transportu zbiorowego
 • w samochodach, którymi poruszają się osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie;
 • w miejscach ogólnodostępnych, w tym na drogach i placach, w obiektach kultu religijnego, obiektach handlowych, placówkach handlowych i na targowiskach;
 • na terenach zieleni, w szczególności: w parkach, zieleńcach, promenadach, bulwarach, ogrodach botanicznych, zoologicznych, jordanowskich i zabytkowych, a także na terenie plaż (po ewentualnym zniesieniu zakazu przebywania w tych miejscach)
 • na terenach leśnych (po ewentualnym zniesieniu zakazu przebywania w tych miejscach), w szczególności: na terenie parkingów leśnych, miejsc postoju pojazdów, miejsc edukacji leśnej, miejsc małej infrastruktury leśnej i miejsc biwakowania.

Gdzie nie obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa?

 • w mieszkaniach
 • w miejscach pracy (chyba że są to obiekty handlowe, obiekty kultu religijnego, drogi, place, ogrody zoologiczne i inne miejsca gdzie obowiązek taki istnieje)
 • w samochodach i pojazdach przeznaczonych konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą jeśli poruszają się nimi osoby wspólnie zamieszkujące lub gospodarujące

Kogo nie dotyczy obowiązek zakrywania ust i nosa?

 • dzieci poniżej 2 lat
 • osób, które nie są w stanie zakrywać ust lub nosa z powodu z trudności w oddychaniu
 • osób niezdolnych z do samodzielnego zakrycia lub odkrycia ust lub nosa

W przypadku legitymowania osoby w celu ustalenia jej tożsamości przez organy uprawnione albo konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej osoby przez inne osoby w związku ze świadczeniem usług lub wykonywaniem czynności zawodowych można żądać odkrycia ust i nosa.

Do kiedy obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa?
Nakaz noszenia maseczek lub zakrywania w inny sposób ust i nosa obowiązuje od 16 kwietnia 2020 do odwołania.

źródło: gazetawroclawska.pl

Multimedia

Do pobrania