Świeradów-Zdrój

KORONAWIRUS - INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

2020-04-15 14:34:21
A+ A-

Szanowni Przedsiębiorcy!
Zdajemy sobie sprawę, że w związku z epidemią wielu przedsiębiorców znajduje się w trudnej sytuacji.
Burmistrz Miasta Świeradów-Zdrój chcąc pomóc lokalnie w związku z Coronawirusem Covid-19
wprowadza pakiet pomocowy dla działających Przedsiębiorców, którzy najmocniej zostali dotknięci
ograniczeniami w prowadzeniu działalności gospodarczej.
Pakiet pomocowy obejmuje następującą formę pomocy:
Przedsiębiorca może ubiegać się o odroczeniu podatku od nieruchomości za miesiąc kwiecień, maj i
czerwiec 2020 roku z ostatecznym terminem spłaty do 30 września 2020 roku z możliwością umorzenia
opłaty prolongacyjnej (odsetki z tytułu odroczenia terminów zapłaty).
Do wniosku należy dołączyć:
1. Wniosek o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych
2. Oświadczenie dotyczące stanu majątkowego (osoby fizyczne prowadzące działalność
gospodarczą)
3. Oświadczenie o otrzymaniu bądź nieotrzymaniu pomocy de minimis oraz pomocy de
minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
4. Stan zatrudnienia pracowników w przedsiębiorstwie na dzień 01.04.2020 roku(druk DRA)
5. Sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych (np. zestawienie przychodów,
rozchodów lub PIT-y)
6. Dokumenty finansowe lub inne dokumenty obrazujące trudną płynność finansową za I kw.
2020 roku
7. Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
Wniosek podpisany wraz z wymaganymi załącznikami można złożyć za pośrednictwem:
• w formie elektronicznej poprzez skrzynkę podawczą EPUAP z podpisem kwalifikowanym
• w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:
Urząd Miasta Świeradów-Zdrój ul. 11 Listopada 35, 59-850 Świeradów-Zdrój
• w formie pisemnej poprzez umieszczenie w skrzynce podawczej, która znajduje się w
przedsionku budynku Urzędu Miasta Świeradów-Zdrój.
WNIOSEK ZŁOŻONY DROGĄ MAILOWĄ NIE BĘDZIE ROZPATRYWANY
Wniosek złożony przed dniem 01.04.2020 roku w spawie udzielenia ulgi w podatku od nieruchomości
należy doprecyzować w terminie do 30.04.2020 roku w związku z powyższymi wytycznymi oraz dołączyć
wyszczególnione załączniki.
Wniosek niekompletny pozostanie bez rozpatrzenia.
WAŻNE
O udzielenie ulgi może ubiegać się Przedsiębiorca, który nie zalega na dzień ustawowy 15.03.2020
roku w płatnościach z tytułu zobowiązań podatkowych. Z wnioskiem należy wystąpić minimum 30 dni
przed upływem terminu odroczenia lub upływem płatności danej raty. Każdy wniosek będzie
rozpatrywany indywidualnie. W przypadku pytań, wątpliwości, prosimy o kontakt telefoniczny 75 78
16 452 w godz. 8 -12 od pon. do pt .
Załączniki do pobrania:
1. Wniosek o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych
2. Oświadczenie dotyczące stanu majątkowego
3. Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

Multimedia

Do pobrania