LGD PARTNERSTWO IZERSKIE OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE

2019-11-13 10:34:47
A+ A-

"Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Partnerstwo Izerskie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na działanie:

 

Nr ogłoszenia o naborze: 1/2019/G

Grant III : Tworzenie i rozwijanie oferty regionu w oparciu o lokalne zasoby

(platformy internetowe, publikacje, targi lokalne itp.)

 

Nr ogłoszenia o naborze: 2/2019/G

Grant IV: Dobro wspólne źródłem aktywizacji społeczności lokalnej

(modernizacja obiektów użyteczności publicznej, budowa małe infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej itp.)

Termin naboru wniosków: 28.11.2019-12.12.2019r.

 

Informacja o planowanej do realizacji operacji własnej: 1/2019/OW

Informacja o planowanej do realizacji operacji własnej przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania – Partnerstwo Izerskie – marka lokalna.

Budowa marki regionu.

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.lgdpartnerstwoizerskie.pl lub w biurze Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie, Ubocze 300, 59-620 Gryfów Śląski, tel. 757813163, e-mail:biuro@lgdpartnerstwoizerskie.pl

 

https://lgdpartnerstwoizerskie.pl/ogloszenie-1-2019-g/

https://lgdpartnerstwoizerskie.pl/ogloszenie-2-2019-g/

https://lgdpartnerstwoizerskie.pl/informacja-o-planowanej-do-realizacji-operacji-wlasnej-01-2019-ow/


Multimedia

Do pobrania