HOTEL MALINOWY DWÓR ZATRUDNI

2019-09-27 14:55:23
A+ A-

Hotel Malinowy Dwór zatrudni:

KELNER/ka & BARMAN/ka  

Od kandydata /ki oczekujemy:
- miłej aparycji i komunikatywności
- umiejętności dobrej organizacji czasu pracy
- dyspozycyjności
- doświadczenie w zawodzie mile widziane,

Gwarantujemy m.in. atrakcyjny system wynagrodzeń, umowę o pracę w systemie zmianowym, możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych, szkolenia.

Zainteresowanych prosimy o przesłanie CV na adres: grzegorz.grycak@malinowydwor.pl oraz umieszczenie w CV klauzuli OŚWIADCZENIA WYRAŻENIA ZGODY. Dokumenty nie posiadające klauzuli nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji. Spółka zastrzega sobie możliwość skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami. Pozostałym osobom dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą i jednocześnie informujemy, że dane osobowe pozyskane w procesie rekrutacji zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu rekrutacji, chyba, że osoba wyraziła zgodę na przetwarzanie danych w kolejnych procesach rekrutacyjnych.
 
Oświadczenia, o których mowa powyżej, mogą być zawarte w CV w następujący sposób:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym danych kontaktowych, przez Malinowe Hotele Sp. z o.o. z siedzibą w Solcu-Zdroju (28-131) przy ul. Leśnej 7, (dalej jako: „Administrator”) dla potrzeb aktualnej rekrutacji.
’*Wyrażam zgodę na przetwarzanie oraz udostępnianie moich danych osobowych zawartych w aplikacji CV innym podmiotom w grupie Malinowe Hotele Sp. z o.o., t.j. Malinowy Zdrój Hotel, Malinowy Raj Mineral Hotel oraz Baseny Mineralne Solec-Zdrój w celu wykorzystania ich w kolejnych procesach rekrutacyjnych przez okres jednego roku.
’*Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV oraz załączonych do niego dokumentach (wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO).
*- Zaznacz krzyżykiem właściwe pole wyboru.

Multimedia