INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

2019-07-16 13:05:31
A+ A-

Informacja o wyborze oferty

Fundacja na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej „Świeradów-Czerniawa”

z siedzibą w Świeradowie-Zdroju przy ul. Sanatoryjnej 3

 

informuje, że

 

wyłoniła wykonawcę zadania pn. Budowa obiektów małej architektury- siłowni zewnętrznej i placu zabaw w Świeradowie – Zdroju

 

została nim firma

 

Herkules sp. z o.o. sp. komandytowa , ul. Pogorska 34c; 32-500 Chrzanów

 

 

 

 

Prezes fundacji: Małgorzata Gettner


Multimedia