Świeradów-Zdrój

ZAPRASZAMY DO REKLAMY W NOTATNIKU ŚWIERADOWSKIM

2019-07-05 16:30:02
A+ A-
  • Gotową reklamę WYŁĄCZNIE W FORMIE PLIKU GRAFICZNEGO (zgodnie z podanymi w cenniku wymiarami) prosimy wysłać najpóźniej do dnia 15-go każdego miesiąca na adres e-mail: notatnik@swieradowzdroj.pl
  • Należność za umieszczenie reklamy należy wpłacić na konto Miejskiego Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy Stacja Kultury – Santander Bank Polski nr 21 1090 1997 0000 0001 4222 7909 – przed emisją reklamy. W treści przelewu należy wpisać koniecznie numer NIP, nazwę i adres firmy, w celu wystawienia faktury.
  • Warunkiem ukazania się reklamy jest dostarczenie potwierdzenia wpłaty. Można je wysłać za pośrednictwem poczty e-mail na adres it@swieradowzdroj.pl – lub dostarczyć osobiście do Stacji Kultury, ul. Dworcowa 1. Faktura zostanie wystawiona w ciągu siedmiu dni od dokonania wpłaty.

 

Moduł/forma Cena za 1 emisję Cena za 3 emisje

1 strona

(w numerze udostępniamy tylko 1 stronę)

600,00 zł 1 530,00 zł
½ strony – 255 x 175 mm 360,00 zł 918,00 zł
¼strony – 175 x 125 mm 180,00 zł 459,00 zł
1/8 strony – 125 x 85 mm 96,00 zł 244,80 zł
1/16 strony – 85 x 60 mm 60,00 zł 153,00 zł
Włożenie gotowej wkładki do gazety 500,00 zł

Do pobrania