SESJA RADY MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ - 21.11.2018

2018-11-16 22:09:09
A+ A-

Szanowni Państwo

zapraszamy na pierwszą Sesję nowej Rady Miasta - kadencji 2018-2023,

która odbędzie się 21 listopada br. o godzinie 14:00 w Urzędzie Miasta Świeradów-Zdrój, sala konferencyjna nr 24 a, II piętro

Sesja transmitowana będzie na żywo na oficjalnym kanale miasta: https://www.youtube.com/channel/UCqPMJICUytAIl5UIAG1koWA

 

Komisarz Wyborczy przedstawia proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji przez Radnego Seniora.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Ślubowanie Radnych.

4. Ustalenie porządku obrad.

5. Wybór Przewodniczącego Rady Miasta Świeradów-Zdrój.

a) zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Miasta,

b) powołanie Komisji Skrutacyjnej,

c) przeprowadzenie głosowania (tajnego),

d) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.

6. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Miasta prowadzenia sesji od Radnego Seniora.

7. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Świeradów-Zdrój.

a) zgłaszanie kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Świeradów-Zdrój,

b) powołanie Komisji Skrutacyjnej

c) przeprowadzenie głosowania (tajnego),

d) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.

8. Złożenie ślubowania przez Burmistrza.

9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej.

10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji ds. Skarg, Wniosków i

Petycji.

11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji ds. Uzdrowiskowych,

Promocji Gminy, Sportu i Turystyki.

12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji ds. Porządku i

Bezpieczeństwa Publicznego, Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska.

13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji ds. Budżetu i Finansów.

14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Rodziny i Spraw Socjalnych.

15. Sprawy różne.

16. Zamknięcie sesji.

Multimedia