Zasady postępowania ze zwierzyną w sytuacjach nieuregulowanych w ustawie Prawo łowieckie.

2017-11-10 22:33:21
A+ A-

Podczas ostatniego spotkania w Urzędzie Miasta w Świeradowie-Zdroju, które poświęcone było obecności dzików w naszym mieście, Pan Nadleśniczy przedstawił kilka informacji, które w załaczeniu przedstawiamy Państwu do wglądu.

Do pobrania