Świeradów-Zdrój

Zasady wypożyczania rowerów

2017-09-14 11:54:27
A+ A-

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Świeradowa-Zdroju!

Z przykrością informujemy, że od 2022 r. nasz projekt Wypożyczalni miejskich rowerów elektrycznych został ZAMKNIĘTY.

 

Zasady korzystania z wypożyczalni rowerów elektrycznych w Świeradowie-Zdroju w ramach projektu „Świeradowskie Rowery Miejskie ElektroBike” - wyciąg najważniejszych zasad z Regulaminu.

 

Wypożyczalnia czynna jest w godzinach pracy Miejskiego Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy "Stacja Kultury" w Świeradowie-Zdroju:

od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-16.00.

W celu wypożyczenia roweru, prosimy o uprzedni kontakt telefoniczny i rezerwację terminu: tel. 75 71 36 482, 75 71 36 483.

 

Rowery i sprzęt rowerowy wypożyczane są maksymalnie na 24 godziny lub weekend (od piątku do poniedziałku).  Z wypożyczalni korzystać mogą nieodpłatnie mieszkańcy Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój (posiadający meldunek).

 

Aby wypożyczyć sprzęt należy spełnić (łącznie) następujące warunki:

a) mieć ukończone 18 lat, przedstawić aktualny dokument tożsamości ze zdjęciem oraz podpisać umowę wypożyczenia sprzętu,

b) osoba małoletnia może korzystać ze sprzętu wyłącznie za zgodą osoby pełnoletniej upoważnionej do pieczy nad małoletnim, która bierze pełną odpowiedzialność za wypożyczony sprzęt oraz osobę z niego korzystającą,

c) osoba Wypożyczająca i użytkownik sprzętu nie może być pod wpływem alkoholu oraz innych środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych.

Wypożyczający zobowiązuje się do wypełnienia anonimowej ankiety, przy zwrocie roweru, dotyczącej użytkowanego sprzętu.

Wypożyczający zobowiązany jest do korzystania ze sprzętu wyłącznie w celach niekomercyjnych, zgodnie z przeznaczeniem i instrukcją obsługi oraz do zwrotu sprzętu czystego, sprawnego technicznie (w stanie nieuszkodzonym), w terminie zadeklarowanym czasem zwrotu do Wypożyczalni.

 

W przypadku:

a) utraty wypożyczonego sprzętu z winy Wypożyczającego, w tym kradzieży lub zagubienia zobowiązany jest on do zwrotu równowartości kosztów odpowiadających wartości sprzętu (na podstawie cen obowiązujących na rynku w dniu utraty sprzętu),

b) kradzieży sprzętu, Wypożyczający ma obowiązek zawiadomić niezwłocznie policję, a następnie zaświadczenie o zgłoszeniu kradzieży przedstawić w Wypożyczalni,

c) nie zwrócenia sprzętu do momentu zamknięcia wypożyczalni w dniu zwrotu, dane Wypożyczającego będą przekazane policji z informacją o prawdopodobieństwie popełnienia czynu karalnego przez Wypożyczającego.

Wysokość szkody ustala Wypożyczalnia w oparciu o wartość braków lub cenę naprawy.

Wypożyczający zgadza się pokryć wszystkie szkody i kary związane z użytkowaniem sprzętu wynikające z nieprzestrzegania przepisów prawa obowiązujących w Polsce, w tym wynikające z przepisów ustawy - Prawo o ruchu drogowym.

Pełną odpowiedzialność za wypadki, wszelkie szkody powstałe w czasie korzystania z wypożyczonego sprzętu ponosi Wypożyczający. Wypożyczający i Użytkownik zrzekają się wszelkich roszczeń wobec Gminy Świeradów-Zdrój z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w okresie korzystania z wypożyczonego sprzętu.

Wypożyczający ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim związane z korzystaniem z wypożyczonego sprzętu.

Wydanie i zwrot sprzętu odbywa się przy udziale pracownika Wypożyczalni.

Powyższe zasady są tylko skróconym wyciągiem zasad z Regulaminu Wypożyczalni.

Multimedia