Świeradów-Zdrój

30.11.2016 - Sesja Rady Miasta

2016-11-28 10:27:41
A+ A-
Rada Miasta Świeradów-Zdrój uprzejmie informuje mieszkańców miasta, że w dniu
30 listopada 2016 roku (środa) odbędzie się sesja Rady Miasta Świeradów- Zdrój o godzinie
14/00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Świeradów-Zdrój przy ul. 11 Listopada 35.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miasta z dnia 13.10.2016 r. oraz 26.10.2016 r.
5. Zapytania wnioski i interpelacje.
6. Informacja Burmistrza o działaniach Burmistrza między sesjami.
7. Sprawozdanie z realizacji programu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój.
8. Podjęcie uchwał :
1) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2016,
2) zmieniająca uchwałę nr XIX/92/2015 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój,
3) w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości,
4) w sprawie zmiany nazwy drogi gminnej,
5) w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój do podpisania porozumienia z Gminą Mirsk w sprawie
wspólnego finansowania przedsięwzięcia pn. „Oznakowanie i utrzymanie Izerskiego Szlaku Cietrzewia w Górach
Izerskich”.
9. Przedstawienie protokołu z kontroli Komisji Rewizyjnej.
10. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
11. Sprawy różne.
12. Zamkniecie sesji.

Multimedia