Świeradów-Zdrój

Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Izerskie - zaprasza

2016-06-22 10:35:43
A+ A-
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ,,Partnerstwo Izerskie” dnia 17
maja 2016 r. podpisało umowę z Urzędem Marszałkowskim na wdrażanie
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
Społeczność. W ramach otrzymanych środków beneficjenci będą mogli
pozyskać fundusze na: zakładanie i rozwój działalności gospodarczych,
projekty związane z infrastrukturą turystyczną i rekreacyjną,
rewitalizacją lokalnych zasobów, wspieraniem ochrony środowiska,
zakładaniem inkubatorów przetwórstwa i projekty grantowe.

http://lgdpartnerstwoizerskie.pl/wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego,a2508.html

Zapraszamy do punktów konsultacyjnych i na szkolenia w poszczególnych
Gminach.

http://lgdpartnerstwoizerskie.pl/harmonogram-dzialania-punktow-konsultacyjnychspotkan-informacyjnych,a2507.html

Zapisy na szkolenia i konsultacje!

promocja@lgdpartnerstwoizerskie.pl


Multimedia