Świeradów-Zdrój

ANKIETYZACJA DOTYCZĄCA LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI

2016-06-17 13:26:40
A+ A-

ANKIETYZACJA DOTYCZĄCA LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJIUprzejmie informuję, iż w związku z opracowywaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój przygotowana została dla Państwa ankieta.

Państwa opinie, jako cenne i ważne źródło informacji na temat obszarów, które wymagają rewitalizacji pozwolą na zaplanowanie zadań, które umożliwią wyprowadzenie określonych obszarów Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój z sytuacji kryzysowej.

Proszę o wypełnienie ankiety w wersji papierowej lub też elektronicznej, dostępnej na stronie Urzędu Miasta Świeradów-Zdrój www.swieradowzdroj.pl/BIP/Dofinansowanie UE/Rewitalizacja zdegradowanych obszarów.

Ankietę w wersji papierowej można pobrać i po jej wypełnieniu składać w nw. punktach miasta Świeradów-Zdrój:

- sekretariat Urzędu Miasta

- Miejska Biblioteka Publiczna

- Szkoła Podstawowa nr 2

- Miejski Zespół Szkół

- sekretariat Nadleśnictwa Świeradów-Zdrój

- sekretariat Uzdrowiska Świeradów-Czerniawa

- sekretariat Zakładu Przemysłu Drzewnego


Wypełnioną ankietę można również przesłać na adres email: ankieta@windowslive.com 

- w temacie wpisać „ANKIETA”.


Jednocześnie informuję, że ankieta jest anonimowa, a wyniki będą prezentowane wyłącznie w formie zbiorczej.


Termin zbierania ankiet upływa 21 czerwca 2016 r.


Multimedia