Świeradów-Zdrój

Konkurs plastyczno – techniczny

2016-03-30 14:10:03
A+ A-

Mój ulubiony bohater książkowy na zakładce”

Konkurs plastyczno – techniczny


Regulamin konkursu


§1

Organizator


1.Miejska Biblioteka Publiczna Izerka w Świeradowie – Zdroju

2.Szkolna Biblioteka przy MZSZ w Świeradowie – Zdroju


§2

Cele konkursu


1.Rozbudzenie zainteresowań czytelniczych

2.Rozbudzenie zainteresowań biblioteką – placówką kulturalno – oświatową

3.Kształtowanie poczucia estetyki

4.Rozbudzenie zainteresowań bohaterami literackimi


§3

Warunki uczestnictwa


Konkurs jest przeznaczony dla dzieci i uczniów w kategoriach:

kategoria I – dzieci w wieku przedszkolnym

kategoria II - klasy I – III

kategoria III – klasy IV – VI

kategoria IV – Gimnazjum

kategoria V – Dorośli§4

Zasady konkursu


1.Konkurs polega na wykonaniu zakładki do książki, może być jednostronna lub dwustronna.

2.Prace mogą być wykonane dowolną techniką (np. rysunek, kolaż, wycinanka, techniki mieszane itp.) oraz z materiałów również dowolnych, jedyny warunek, aby nie były brudzące i nie niszczyły książek.

3.Kształt pracy dowolny.

4.Uczestnik może dostarczyć tylko jedną pracę.

5.Nie będą przyjmowane prace zbiorowe.

6.Do pracy – zakładki prosimy dołączyć następujące informacje: imię i nazwisko autora projektu, klasę

7.Konkurs trwa od 1 kwietnia 2016r do 18 kwietnia 2016r.

8.Prace będą wyeksponowane w Miejskiej Bibliotece Publicznej Izerka i Szkolnej bibliotece i stają się ich własnościami.

9.Prace będzie oceniać Komisja Konkursowa powołana przez organizatora.

W ocenie Komisja bierze pod uwagę: pomysłowość, estetykę, oryginalność itp.


Dla zwycięzców będą przygotowane nagrody.

Ogłoszenie wyników nastąpi w Dniu Święta Książki z Różą.


Multimedia

Do pobrania