Świeradów-Zdrój

Punkt rozliczeń PIT - 10 marca w Świeradowie-Zdroju

2016-02-29 11:46:20
A+ A-

PUNKTY ROZLICZEŃ PIT PRZEZ INTERNET W GMINACH

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lubaniu informuje, iż w miesiącu marcu 2016 r. w 3 gminach powiatu lubańskiego utworzone zostaną punkty wysyłania zeznań drogą elektroniczną, w których przy wsparciu pracowników Urzędu Skarbowego w Lubaniu będzie można szybko i prawidłowo wypełnić obowiązek rozliczenia się z osiągniętych dochodów .


GMINA

DATA

Siekierczyn

3-03-2016

Leśna

7-03-2016

Świeradów-Zdrój

10-03-2016  - Miejska Biblioteka Publiczna Izerka


Punkty wysyłki zeznań przy wsparciu pracowników urzędu będą dostępne w godzinach: 

10ºº – 14ºº.


Do prawidłowego złożenia zeznań za rok 2015 niezbędne będzie posiadanie dokumentów otrzymanych od płatników (np. PIT-11, PIT- 8C , PIT-40, PIT-R ) oraz danych dotyczących odliczanych ulg podatkowych.

Do wysłania zeznań elektronicznie potrzebne są dane autoryzujące - z zeznań za rok 2014 przychody z wiersza razem: PIT-28 poz. 42 lubPIT-36 poz. 86 albo poz. 133, jeżeli w zeznaniu za 2014 rok podatnik występował jako małżonek lubPIT-36L poz. 13 lub poz. 18 lubPIT-37 poz. 64 albo poz. 95, jeżeli w zeznaniu za 2014 rok podatnik występował jako małżonek lub PIT-38 poz. 24 lubPIT-39 poz. 20 lub PIT-40 poz. 53 lub PIT-40A poz. 33.

W przypadku, gdy za rok 2014 nie zostało złożone żadne z zeznań lub rocznych obliczeń podatku za rok 2014, należy wpisać wartość „0” (zero).

W przypadku wspólnego zeznania dane autoryzujące podaje osoba wymieniona w składanym za rok 2015 zeznaniu jako pierwsza (podatnik).

W związku z powyższym w miarę możliwości osoby chcące skorzystać z tej formy winny posiadać w/w dane ze sobą.  

Multimedia