Świeradów-Zdrój

ANKIETA O ZASADNOŚCI ADAPTACJI BUDYNKU STAREGO DWORCA NA CENTRUM MUZEALNO-KULTURALNE W ŚWIERADOWIE

2016-01-18 15:25:20
A+ A-
Szanowni Państwo, zwracamy się z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety i odesłanie jej na adres Urzędu Miasta ul. 11 Listopada 35, 59-850 Świeradów-Zdrój lub e-mailem: um@swieradowzdroj.pl
do dnia 25 stycznia 2016 r. 

dokument doc do pobrania >>>ANKIETA O ZASADNOŚCI ADAPTACJI BUDYNKU STAREGO DWORCA NA CENTRUM MUZEALNO-KULTURALNE W ŚWIERADOWIE
W ramach projektu Gmina miejska Świeradów-Zdrój chce dokonać adaptacji budynku starego dworca na centrum muzealno-kulturalne, w której znajdzie się stała ekspozycja związana z koleją w tym m.in. stary parowóz, dynamiczne makiety z pociągami, elementy techniki parowej, fotografie, oraz inne czasowe i stałe atrakcje. Wszystkie usługi będą bezpłatne. Projekt ma szansę uzyskać dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i stanowiłby kolejną atrakcję regionu, zachęcającą turystów do jego odwiedzenia. Pragniemy poznać Państwa opinię na temat zasadności realizacji projektu.
Prosimy podkreślić lub zaznaczyć wybrane odpowiedzi. Ankieta jest anonimowa.

1. Czy jest Pan/Pani:
a) mieszkańcem Świeradowa
b) turystą, odwiedzającym Świeradów

2. Proszę zaznaczyć przedział wiekowy:
a) <25
b) 26-40
c) 41-60
d) powyżej 61

3. Jak często odwiedza Pan/Pani obiekty kulturalne (m. in. muzea, teatry, kina, biblioteki, wystawy) 
a) Częściej niż raz w miesiącu
b) Raz w miesiącu
c) Raz na 3 miesiące
d) Raz na pół roku 
e) Raz w roku
f) Nie odwiedzam
4. Czy wg Pani/Pana utworzenie centrum muzealno-kulturalnego jest zasadne 
i pozytywnie wpłynie na ofertę turystyczną Świeradowa?
a) Tak 
b) Nie

5. Czy odwiedzi Pan/Pani centrum muzealno-kulturalne jeśli takie powstanie?
a) Tak
b) Nie

6. Jeśli jest Pan/Pani mieszkańcem Świeradowa to czy zasadne będzie uwzględnienie w projekcie przestrzeni dostępnych bezpłatnie dla organizacji pozarządowych, fundacji stowarzyszeń itd. działających na rzecz Świeradowa? 
a) Tak
b) Nie
c) Nie dotyczy 

7. Jeśli jest Pan/Pani mieszkańcem Świeradowa to czy jest potrzeba organizacji bezpłatnych zajęć dla dzieci/młodzieży rozwijających zainteresowania m.in. kulturą, fotografią, które byłyby realizowane w dostosowanych również do tych celów pomieszczeniach centrum? 
a) Tak
b) Nie
c) Nie dotyczy


Dziękujemy za wypełnienie ankiety.

Do pobrania