Świeradów-Zdrój

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świeradów-Zdrój.

2015-05-13 09:26:12
A+ A-
Świeradów-Zdrój. 13.05.2015
OGŁOSZENIE 
BURMISTRZA MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ

o  przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  miasta Świeradów-Zdrój.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015, poz.  199) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Świeradów-Zdrój uchwały 
Nr VIII/42/2015 
z dnia 15 kwietnia 2015 r. 
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta, obejmującej obszar nieruchomości stanowiących działki:
Obr 3, am. 13, nr 21/239; Obr 4, am. 1,  nr 20/2, 19/2, 18/2, 17/5, 17/8, 17/7, 17/6; Obr 4, am. 3, nr 1/2, 2/1, 3, 4/2; Obr 4, am. 4, nr 31, 33; Obr 4, am. 5, nr 26, 28, 31/2, 34, 35; Obr 4, am. 7, nr 6; Obr 4, am. 10, nr 55, 61/8, 61/14, 61/9, 80, 82; Obr 5, am. 5, nr 22/3;  Obr 5, am. 6, nr 14.
w ich granicach ewidencyjnych.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu. 

Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miasta Świeradów-Zdrój, 
ul. 11-go Listopada 35,  59-850 Świeradów-Zdrój w terminie do dnia 5 czerwca 2015 r.

Wniosek powinien zawierać:

1. Nazwisko, imię lub nazwę i adres wnioskodawcy, 
2. Przedmiot wniosku ( określenie wnioskowanego przeznaczenia terenu: np. funkcji, gabarytów projektowanych obiektów, architektury itp.)
3. Oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. (adres, nr działki, arkusza mapy i obrębu ewidencyjnego)

  

                                                                                            Burmistrz Miasta
                                                                                           Roland Marciniak

Multimedia