Świeradów-Zdrój

Oznakowanie obiektów noclegowych

2015-04-02 13:34:42
A+ A-
Szanowni Państwo, dbając o właściwe oznakowanie obiektów noclegowych, które wpisały się do Ewidencji Obiektów Świadczących Usługi Hotelarskie Nie Będących Takimi Obiektami prowadzonej przez Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój, wprowadziliśmy jednolity system oznakowania tych obiektów, w formie niebieskich tabliczek z herbem miasta i napisem: 
OBIEKT WPISANY DO EWIDENCJI BURMISTRZA MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ. 
OBIEKT NOCLEGOWY.
Umieszczenie tych tabliczek (w widocznym miejscu), gwarantuje, że obiekt został zgłoszony do ewidencji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
Wyjątek stanowią tu obiekty, które zostały wpisane do Ewidencji Obiektów Hotelarskich prowadzonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych należą do nich: hotele, motele, pensjonaty, kempingi, domy wycieczkowe, schroniska młodzieżowe, schroniska i pola biwakowe.

Multimedia