Świeradów-Zdrój

Ceny dostawy wody, odbioru ścieków od 1 listopada

2014-10-01 13:13:39
A+ A-
OGŁOSZENIE 
        Gmina Miejska Świeradów-Zdrój uprzejmie informuję, że w dniu 24 września 2014 roku została podjęta przez Radę Miasta Świeradów-Zdrój uchwała nr LXV/316/2014 w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzenia ścieków, na mocy której ceny dostawy wody, odbioru ścieków i opłaty abonamentowej pozostają bez zmian. Od 1 listopada 2014 roku do 31 października 2015 roku na terenie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój będą obowiązywać niżej wymienione stawki:
-  za wodę – wszyscy odbiorcy – cena wody: 4,05 zł/m3 + VAT,
- za ścieki – wszyscy odbiorcy – cena ścieków: 4,56 zł/m3 + VAT,
- stała opłata abonamentowa – cena abonamentu: 4,57 zł/odb./m-c.
Wprowadzono nową stawkę opłat za przyłączenie nieruchomości do urządzeń:
-  wodociągowych -  stawka - 150,00 zł + VAT,
-  kanalizacyjnych – stawka – 150,00 zł + VAT.
    Wyżej wymienione kwoty są kwotami netto, do których należy doliczyć podatek od towarów i usług w wysokości określonej odrębnymi przepisami.

Multimedia