Świeradów-Zdrój

25.06. Sesja Rady Miasta

2014-06-24 14:53:33
A+ A-

Rada Miasta Świeradów-Zdrój uprzejmie informuje mieszkańców miasta, że w dniu 25 czerwca 2014 roku (środa) odbędzie się sesja Rady Miasta Świeradów- Zdrój o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Świeradowie-Zdroju przy ul. 11-go Listopada 35.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miasta z dnia 21.05.2014 r. oraz 28.05.2014 r.
5. Zapytania wnioski i interpelacje.
6. Informacja Burmistrza o działaniach Burmistrza między sesjami.
7. Ruch turystyczny w Świeradowie-Zdroju (ilość gości, produkty turystyczne, usługi uzdrowiskowe, opłata uzdrowiskowa)
8. Omówienie spraw związanych z funkcjonowaniem osiedla Czerniawa-Zdrój.
9. Przyjęcie kalendarza i problematyki prac Komisji Rady na II półrocze 2014 roku.
10. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie zmiany Uchwały nr LI/246/2013 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 30 października 2013 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości,
2) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej do dnia 30.11.2037 r. gruntu stanowiącego część działki nr 40, am. 6, obr. IV.
11. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z rozpatrzenia skargi i podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie.
12. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
13. Sprawy różne.
14. Zamknięcie sesji.

Multimedia