Świeradów-Zdrój

30.04. - Sesja Rady Miasta

2014-04-29 12:54:31
A+ A-

Rada Miasta Świeradów-Zdrój uprzejmie informuje mieszkańców miasta, że w dniu 30 kwietnia 2014 roku (środa) odbędzie się sesja Rady Miasta Świeradów- Zdrój o godzinie
13.00 w Kawiarni Bohema (dawna Zdrojowa) przy ul. 3-go Maja w Świeradowie-Zdroju.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miasta z dnia: 12.03.2014 r. oraz 26.03.2014 r.
5. Zapytania wnioski i interpelacje.
6. Informacja Burmistrza o działaniach Burmistrza między sesjami.
7. Informacje na temat:
a) podsumowania sezonu zimowego, i przygotowanie do sezonu zimowego 2014-2015,
b) przygotowania miasta do sezonu letniego,
c) funkcjonowania ogólnodostępnych urządzeń sportowo-rekreacyjnych.
8. Omówienie spraw związanych z funkcjonowaniem dzielnicy przedmieścia.
9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z rozpatrzenia skargi i podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie.
10. Podjęcie uchwał :
1) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2014,
2) zmieniająca uchwałę nr LIV/255/2013 z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój,
3) w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój do podpisania porozumienia z Gminą Mirsk w sprawie wspólnego finansowania raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Modernizacja infrastruktury narciarskiej na górze Świeradowiec w Świeradowie-Zdroju”,
4) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej na okres 7 lat gruntu stanowiącego część działki nr 40, am. 6, obr.IV.
11. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
12. Sprawy różne.
13. Zamkniecie sesji.

Multimedia