Świeradów-Zdrój

10.01. - Sesja Rady Miasta

2013-01-08 14:32:47
A+ A-

Rada Miasta Świeradów-Zdrój uprzejmie informuje mieszkańców miasta, że w dniu 10 stycznia 2013 roku (czwartek) odbędzie się sesja Rady Miasta Świeradów- Zdrój
o godzinie 15/00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta przy ul. 11 Listopada 35 w Świeradowie-Zdroju.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwał:
1) zmieniająca Uchwałę Nr XXXVI/165/2012 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój,
2) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2013,
3) w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 4.000.000 zł,
4) w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
5. Zamknięcie sesji.


Zapraszamy do udziału
Przewodniczący Rady

Multimedia

Do pobrania