Kowary

A+ A-
  • Park miniatur památek Dolního Slezska. Téměř 40 objektů v měříku 1:25, včetně historické části Jelení Hory, zámků v Łomnici a Karpnikách, cisterciáckého opatství v Krzeszowě, Domu tkalců v Chełmsku, zámku Kliczków. Denně 9.00 do 18.00 hod, vstupné 15 PLN. 50 km.
  • Zajímavosti: štoly, historická část města, klasicistní radnice, kostel Panny Marie, kaple sv. Anny, kamenný most na Jedlici se sochou sv. Jana Nepomuckého, zámek Nowy Dwór z 16. stol., vrch Radziwiłłówka se zámkem Ciszyca. 50 km.

Multimedia