Świeradów-Zdrój

KONSULTACJE SPOŁECZNE W SPRAWIE WYZNACZENIA OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I OBSZARU REWITALIZACJI

A+ A-

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Świeradów Zdrój

Burmistrz Miasta Świeradów Zdrój,

na podstawie art. 6 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji

(Dz. U. z 2021 r., poz. 485)

powiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych

projektu uchwały Rady Miasta Świeradów Zdrój

w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

 

 

Przedmiot konsultacji społecznych

Przedmiotem konsultacji społecznych jest projekt uchwały Rady Miasta Świeradów Zdrój w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Cel konsultacji społecznych

Konsultacje społeczne mają na celu zapewnienie udziału interesariuszy w przygotowaniu dokumentów dotyczących procesu rewitalizacji, wymianę wiedzy i informacji oraz poznanie opinii w sprawie propozycji wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Gminie Świeradów Zdrój.

Termin i formy konsultacji społecznych

Konsultacje społeczne będą prowadzone w okresie od 31.05.2023r. do 29.06.2023r. w następujących formach:

1. W formie pisemnej poprzez formularz uwag – udostępniony do pobrania na www.bip.umswieradowzdroj.nv.pl ; w zakładce ogłoszenia/obwieszczenia lub na www.swieradowzdroj.pl w zakładce aktualności.

Wypełniony formularz wraz z klauzulą informacyjną o ochronie danych osobowych można przekazać za pomocą jednego z wymienionych sposobów:

a) przesłać w formie edytowalnych plików tekstowych DOC/DOCX lub PDF na adres mailowy: um@swieradowzdroj.pl lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Miasta Świeradów-Zdrój na adres skrytek: ePUAP/umswieradow/SkrytkaESP (w tytule wpisać „konsultacje rewitalizacja”)

b) przesłać pocztą na adres; Urzędu Miasta Świeradów-Zdrój ul. 11 listopada 35 59-850 Świeradów-Zdrój ( z dopiskiem „konsultacje rewitalizacja”)

W przypadku dostarczenia uwag za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu korespondencji do UM Świeradów-zdrój ul. 11 listopada 35, 59-850 Świeradów-Zdrój

c) dostarczyć do sekretariatu UM Świeradów-Zdrój ul. 11 Listopada 35, 59-850 Świeradów-Zdrój

 

Formularz będzie możliwy do pobrania od 31.05.2023r.

 

2. Zbieranie uwag ustnych przekazanych z wykorzystaniem dedykowanego numeru telefonu;

Uwagi ustne można zgłosić pod numerem telefonu 757816970 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 10.00 i od 13.00 – 15.00

3. Podczas spotkania otwartego, które odbędzie się w dniu 16 czerwca 2023r. o godz. 15.00 w Urzędzie Miasta Świeradów-Zdrój ul. 11 Listopada 35 59-850 Świeradów-Zdrój w Sali Konferencyjnej na II piętrze

 

 

Materiały informacyjne, tj.:

- projekt uchwały Rady Miasta Świeradów Zdrój w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji;

- mapa określająca granice obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji;

- formularz do zgłaszania uwag; udostępnione będą w wersji:

- elektronicznej na stronie www.bip.umswieradowzdroj.nv.pl w zakładce ogłoszenia/obwieszczenia lub na www. swieradowzdroj.pl; w zakładce aktualności;

- papierowej w Urzędu Miasta Świeradów Zdrój, ul. 11 Listopada 35, 59-850 Świeradów Zdrój, piętro II pokój 21 d

Sposób informowania o konsultacjach społecznych

Informacja o konsultacjach społecznych zostanie podana do publicznej wiadomości:

- w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.umswieradowzdroj.nv.pl;

- na stronie internetowej Urzędu Miasta Świeradów Zdrój www. swieradowzdroj.pl;

- na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Świeradów Zdrój, ul. 11 Listopada 35, 59-850 Świeradów Zdrój;

 

Nie będą rozpatrywane uwagi, które wpłyną po 29.06.2023 r.

Informacja podsumowująca każdą z form konsultacji społecznych zostanie opracowana zgodnie z art. 6 ust. 7 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r., poz. 485) oraz zamieszczona na stronie www.bip.umswieradowzdroj.nv.pl; w zakładce ogłoszenia/obwieszczenia lub na www. swieradowzdroj.pl; w zakładce aktualności.

 

Burmistrz Miasta Świeradów-Zdrój

Roland Marciniak

 

 

Informujemy, że od 25 maja 2018 r. ma zastosowanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). W związku z wprowadzanymi zmianami przygotowaliśmy dla Państwa informację, która opisuje w jaki sposób Urząd Miasta Świeradów-Zdrój korzysta z Państwa danych:1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Burmistrz Miasta Świeradów-Zdrój z siedzibą w Urząd Miasta Świeradów-Zdrój, ul. 11 Listopada 35, 59-850 Świeradów-Zdrój, reprezentowany przez Rolanda Marciniaka.2. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych jest Oskar Manowiecki, e-mail: iod@lesny.com.pl.3. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celach związanych z realizacją usług, które Pan/Pani zamówił(a).4. Podanie danych było dobrowolne, ale niezbędne w celu umożliwienia obsługi.5. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b,c,e oraz zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.6. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.7. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

Multimedia

Do pobrania