Świeradów-Zdrój

OTWARTY KONKURS KULINARNY BABY, BABKI I BABECZKI

  • 23. června 2019 16:00-18:00

  • Promenáda , ul. Zdrojowa, 59-850 Świeradów-Zdrój

A+ A-

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w przepysznym otwartym konkursie kulinarnym BABY, BABKI I BABECZKI!

 

Podczas imprezy rozdane będa także nagrody za konkurs na Najpiękniejsze Iluminacje Świąyteczne!

 

 

REGULAMIN OTWARTEGO KONKURSU KULINARNEGO

BABY, BABKI I BABECZKI”

pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta Świeradowa-Zdroju

 

I. ORGANIZATOR I OSOBY WSPIERAJĄCE

  • Miejskie Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy „Stacja Kultury” w Świeradowie-Zdroju ,

  • Urząd Miasta Świeradów-Zdrój,

  • Teresa Fierkowicz.

 

II. KRYTERIA KONKURSU I TRYB DOKONYWANIA OCEN

1. Konkurs ma charakter otwarty.

2. Ocenie podlegają jedynie BABY, BABKI i BABECZKI. Do konkursu nie są przyjmowane inne ciasta.

3. Baby, Babki i Babeczki muszą posiadać nazwę. Bezimienne babki nie zostaną dopuszczone do konkursu.

4. Baby, Babki i Babeczki muszą spełniać jedno kryterium – powinny nadawać się do degustacji bez konieczności namaczania.

5. Baby, Babki i Babeczki będą oceniane przez Komisję Konkursową składającą się od 3 do 5 osób wyłonionych spośród uczestników imprezy niebiorących udziału w konkursie.

6. Przyznane zostaną nagrody w formie pucharu dla laureatów I, II i III miejsca. Organizator zastrzega sobie prawo przyznania wyróżnienia. Każdy z uczestników otrzyma dyplom uczestnictwa.

 

III. TERMINARZ KONKURSOWY:

  • Baby, Babki i Babeczki należy dostarczyć na deptak w okolice fontanny z żabami 23 czerwca 2019 r. w godz. 14:30-15:00.

  • Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi o godz. 16:00 tego samego dnia.

 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Od postanowień Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie

2. Komisja Konkursowa nie uzasadnia decyzji o nie przyznaniu nagród bądź wyróżnień.

3. Prawo do interpretacji regulaminu konkursu, bądź rozstrzygania kwestii nie ujętych w regulaminie lub spornych przysługuje Organizatorom.

4. Listę laureatów oraz nagrodzone obiekty zostaną opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miasta Świeradów-Zdrój www.swieradowzdroj.pl, w prasie lokalnej oraz w mediach społecznościowych, na co uczestnik wyraża zgodę.

5. Jednoznaczną akceptacją powyższego regulaminu jest zgłoszenie do konkursu.

 

V. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Wzięcie udziału w Konkursie jest r ównoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych Uczestników zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO)

2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przez Organizatora Konkursu lub podmioty działające na jego zlecenie w celu przeprowadzania Konkursu i w związku z wykonywaniem postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczeg ólności w celu komunikacji z Uczestnikami, wyłonienia Zwycięzcy Konkursu, wydania nagrody, promocji imprezy, podania do publicznej wiadomości danych zwycięzców i wszystkich uczestników biorących udział w konkursie zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Uczestnikom przysługuje prawo wglądu i poprawiania i usunięcia danych osobowych.

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku, gdy Uczestnik odm ówi podania danych lub odmówi zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb realizacji niniejszego Konkursu, projekt konkursowy przez niego zgłoszony nie będzie brany pod uwagę przy przeprowadzaniu Konkursu.

4. Dane, po ich wykorzystaniu w celu przeprowadzenia Konkursu i wydania nagrody, zostaną niezwłocznie usunięte.

5. Administratorem danych jest Organizator.

Multimedia

Do pobrania

Mapa