Świeradów-Zdrój

Konkurs Piosenki Kolonijnej "Żabie Chóry"

  • 17. července 2015

  • Świeradów-Zdrój

A+ A-
17 lipca 2015 
Konkurs Piosenki Kolonijnej "Żabie Chóry"

Regulamin XIII Festiwalu Piosenki Kolonijnej „ŻABIE CHÓRY”
pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój

1.Organizator i osoby wspierające:
Urząd Miasta Świeradów-Zdrój - Referat Promocji Gminy Turystyki, Kultury i Sportu
Teresa Fierkowicz.

2.Cele Festiwalu:
integracja grup kolonijnych przebywających na terenie miasta Świeradów-Zdrój i okolic, 
popularyzacja piosenek turystycznych i kolonijnych wśród dzieci i młodzieży przebywających na koloniach, obozach wypoczynkowych, 
promowanie młodych talentów i zawierania nowych przyjaźni.
rozpowszechnienie walorów turystycznych i uzdrowiskowych miasta oraz legendy o żabie, która jest symbolem Świeradowa-Zdroju.
 
3.Miejsce i termin Festiwalu:
17.07.2015r. godz. 10.00
Hala Spacerowa Domu Zdrojowego w Świeradowie-Zdroju.

4.Uczestnictwo:
grupy kolonijne przebywające na wypoczynku letnim w Świeradowie-Zdroju i okolicach;
liczebność grupy nieograniczona, ale nie mniejsza niż 10 osób;
czas trwania występu 10-15 minut;
akompaniament – instrumenty możliwe do zastosowania w turystyce pieszej, może akompaniować nauczyciel (opiekun) lub uczestnik Festiwalu. Nie dopuszcza się stosowania pleybecku;
mile widziane przebrania, układy choreograficzne itp.
 
5.Skrócone zasady punktacji:
konkurs ocenia jury wytypowane przez organizatorów;
przedmiotem oceny jury jest wrażenie artystyczne grupy, treść tekstów piosenek, zabaw (które powinny dotyczyć lata, wakacji, ekologii, turystyki, miasta Świeradów-Zdrój) zaangażowanie i interpretacja śpiewanych utworów.

6.Zgłoszenia:
Zgłoszenia drużyn (nazwa grupy, miejscowość skąd pochodzi, imię i nazwisko opiekuna lub opiekunów oraz nazwę obiektu w którym przebywają na koloniach), należy zgłaszać telefonicznie u pani Teresy Fierkowicz 665 733 443. 

7.Postanowienia końcowe:
Organizatorzy zapewniają (najlepszym) – dyplom i słodki poczęstunek dla uczestniczących grup kolonijnych. 
Od werdyktu jury nie ma odwołania, aczkolwiek można uzyskać ustne uzasadnienie werdyktu.
Organizator zastrzega sobie prawo zmian w powyższym regulaminieMultimedia