Świeradów-Zdrój

27.11. - Sesja inauguracyjna nowej Rady Miasta

A+ A-
Rada Miasta Świeradów-Zdrój uprzejmie informuje mieszkańców miasta, że w dniu 27 listopada 2014 roku (czwartek) odbędzie się pierwsza sesja Rady Miasta Świeradów- Zdrój o godzinie 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Świeradów-Zdrój przy ul. 11 Listopada 35.

Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji przez Radnego Seniora.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 
 3. Ślubowanie Radnych.
 4. Ustalenie porządku obrad.
 5. Wybór Przewodniczącego Rady Miasta Świeradów-Zdrój.
 a) zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Miasta,
 b) powołanie Komisji Skrutacyjnej,
 c) przeprowadzenie głosowania,
 d) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.
 6. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Miasta prowadzenia sesji od Radnego Seniora.
 7. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Świeradów-Zdrój.
 a) zgłaszanie kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Świeradów-Zdrój,
 b) powołanie Komisji Skrutacyjnej,
 c) przeprowadzenie głosowania,
 d) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.
 8. Złożenie ślubowania przez  Burmistrza.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Rodziny i Spraw Socjalnych.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji ds. Uzdrowiskowych, Promocji Gminy, Sportu i Turystyki.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji ds. Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji ds. Budżetu i Finansów.
 14. Sprawy różne.
 15. Zamknięcie sesji.  

Zapraszamy do udziału                                                                                      
Danuta Żyłkiewicz
Pełnomocnik Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze

Multimedia