Aktywni 50+

A+ A-
Powiat Lubański- Powiatowy Urząd Pracy w Lubaniu realizuje projekt Aktywni 50+  współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałalnie: 6.1.1
okres realizacji projektu: od 01.10.2014 r. do 30.09.2015 r.
wartość projektu wynosi 382.200,00 zł
Na etapie rekrutacji wszystkie osoby bezrobotne deklarujące chęć udziału w projekcie poddane zostaną badaniu predyspozycji zawodowych – wynik badania oraz pozyskanie pracodawcy, który zorganizuje staż będzie umożliwiał udział w projekcie osób należących do grupy docelowej projektu. 
Grupa docelowa projektu: 40 osób bezrobotnych (20 kobiet, 20 mężczyzn) w wieku 50-64 lata zarejestrowanych w PUP w Lubaniu i niepozostających w zatrudnieniu przez okres co najmniej 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu, posiadających ustalony profil pomocy II, przy czym co najmniej 75% uczestników projektu będzie posiadać wykształcenie zasadnicze zawodowy lub niższe.

Multimedia

Do pobrania