Świeradów-Zdrój

SnowMania

  • 14. února 2009

  • stok na Gondoli

  • 075 76 123 76

  • snowmania.pl

A+ A-

Fujifilm Snowmania 2009 to cykl zimowych amatorskich imprez rekreacyjno - sportowych rozgrywanych w znanych górskich miejscowościach i ośrodkach sportów zimowych.

Impreza ma charakter otwarty, udział w niej jest dostępny dla każdego narciarza i snowbordzisty bez względu na wiek i umiejętności.

Uczestnicy Fujifilm Snowmanii 2009 mogą brać udział we wszystkich lub w wybranych przez siebie konkurencjach, szkoleniach i innych zaplanowanych zabawach na stoku. Udział w przygotowanych przez Organizatora imprezach jest dowolny, uczestnicy sami decydują, w których konkursach i zawodach biorą udział. (pobierz w pdf.)


1. CEL ZAWODÓW:
● Narty, Snowboard, zabawa i aktywny wypoczynek sposobem na spędzenie wolnego czasu.
Połączenie sportowej rywalizacji z rekreacją, zabawą i możliwością podnoszenia umiejętności przez szkolenia.
Wyłonienie najlepszych zawodników w otwartych zawodach Fujifilm Carving Cup 2009
Wyłonienie najlepszych zawodników w otwartych zawodach Fujifilm Snowboard Cup 2009

 

2. ORGANIZATOR:

Grabek Promotion Sp. z o.o.
ul. Złotnicza 14, 58 - 500 Jelenia Góra
tel./fax. +48 (075) 76 123 76
tel. kom. 0  603 712 297
e-mail: snowmania@snowmania.pl
www.snowmania.pl

rachunek bankowy:
BZ WBK S.A. O/Jelenia Góra nr rachunku: 62 1090 1708 0000 0001 0310 3940

3. KALENDARZ IMPREZ:

I edycja
14-15.02.2009 Świeradów Zdrój-stok Kolej Gondolowa
II edycja
21-22.02.2009 Witów-stok Witów-Ski
 
 
4. WARUNKI UCZESTNICTWA:

4.1 zgłoszenie do zawodów amatorskich

- opublikowaną na stronie internetowej: www.snowmania.pl (zgłoszenie przesłane automatycznie drogą elektroniczną),
lub
- dokona osobistego zgłoszenia wypełniając kartę zgłoszeniową w Biurze Organizatora, lub
- dokona osobistego zgłoszenia wypełniając kartę zgłoszeniową w Biurze Zawodów.

  • Dokona opłaty startowej w wysokości zgodnej z regulaminem pkt.5.

Oryginał dowodu opłaty startowej należy zachować do wglądu podczas odbierania nr startowego w Biurze Zawodów.
Dokonując opłaty startowej w formie przelewu lub przekazu na konto Organizatora należy koniecznie w tytule opłaty, podać edycję, której opłata dotyczy oraz imię i nazwisko uczestnika np.: „opłata startowa Jan Kowalski , Snowmania - Świeradów Zdrój" .

  • Potwierdzi udział na wybranej edycji Fujifilm Snowmania 2009 poprzez osobiste zgłoszenie się w Biurze Zawodów, wybranie rodzaju zawodów i okazanie dowodu dokonania opłaty startowej.
 
4.2 numer startowy
Każdy uczestnik zgłoszony do Fujifilm Snowmania 2009 otrzymuje numer startowy za kaucją zwrotną w wysokości 25 zł.
 
4.3 prawo startu
Impreza ma charakter otwarty, udział w niej jest dostępny dla każdego narciarza i snowboardzisty bez względu na umiejętności.

Prawo do startu w Fujifilm Snowmania mają osoby, które ukończyły 18 lat, w przedziale wieku 16-18 lat za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, poniżej 16 lat pod stałą opieką rodziców lub opiekunów prawnych będących w tym czasie na imprezie.
Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku osób niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów).


5. OPŁATY startowe DO FUJIFILM SNOWMANIA 2009:
We wszystkich kategoriach wiekowych obowiązują następujące opłaty za udział w jednej edycji Fujifilm Snowmania 2009:
 
5.1. opłaty
20 zł (dwadzieścia zł.)
- opłata za udział w konkurencji - slalom narciarski (sobota)
20 zł (dwadzieścia zł.)
- opłata za udział w konkurencji - slalom snowboardowy (niedziela)
25 zł (dwadzieścia pięć zł.)

- opłata za udział w nauce jazdy narty/snowboard (sobota, niedziela), grupy 1-9 osobowe, dla początkujących i średnio zaawansowanych.

 
Bezpłatnie
- udział dzieci w konkurencjach w Centrum Zabaw
 
5.2 forma opłaty
Opłata startowa może być dokonywana :
- przelewem z banków tradycyjnych, internetowych
- przekazem pocztowym na konto Organizatora

Dokonując opłaty startowej w formie przelewu lub przekazu na konto Organizatora należy koniecznie w tytule opłaty, podać edycję, której opłata dotyczy oraz imię i nazwisko zawodnika np.: „opłata startowa Jan Kowalski , Snowmania - Świeradów Zdrój" .
W przypadku nie podania tytułu opłaty, zostanie ona zaliczona na poczet najbliższej edycji snowmanii.

 
- gotówką w Biurze Zawodów (każdy uczestnik dokonujący wpłaty w Biurze Zawodów otrzymuje paragon fiskalny, który należy zachować).

 więcej informacji >>>

Multimedia