Świeradów-Zdrój

29.09. - otwarcie szlaku Śladem Izerskich Tajemnic

A+ A-

Zapraszamy wszystkich na otwarcie szlaku "Śladem Izerskich Tajemnic".

Start 29 września 2012 o godzinie 9:00 przy dolnej stacji kolei gondolowej (Restauracja Smak Baca).

Zakończenie o godz. 17:00 przy dolnej stacji kolei gondolowej. Szczegóły w Regulaminie.

Dla uczestników rajdu przejazd kolejką gondolową dla dzieci do lat 12 - 5,00zł, dla dorosłych 15,00zł

O PROJEKCIE >>>> dowiedz się więcej

Zobacz jak powstawały pierwsze 3 kamienie: Czarci Młyn, Sępia Góra, Grota Czerniawa >>>


REGULAMIN RAJDU„ŚLADEM IZERSKICH TAJEMNIC” NR 1

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się Rajd „Śladem Izerskich Tajemnic”, zwany dalej „Regulaminem”.
 2. Organizatorem Rajdu jest SKI&SUN Sp. z o.o.,ul. Armii Krajowej 19, 30-150 Kraków wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieście w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000273610 oddział SKI&SUN Świeradów Zdrój ul. Źródlana 7, 59-850 Świeradów Zdrój (Organizator).
 3. Rajd „Śladem Izerskich Tajemnic” otwiera górską zabawę „Odkrywcy Gór Izerskich” odbywającą się w ramach realizacji projektu „Śladem Izerskich Tajemnic”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu wzrost atrakcyjności turystycznej poprzez wytyczenie szlaku turystycznego w Górach Izerskich i na Pogórzu Izerskim współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” -mały projekt. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, beneficjentem którego jest Gmina Miejska Świeradów-Zdrój.
 4. Szczegółowe infrmacje o Rajdzie znajdują się na stronie internetowej www.skisun.pl, www.swieradowzdroj.pl, portalu Facebook ośrodka SKI&SUN Świeradów Zdrój oraz w spotach emitowanych w Muzycznym Radiu Jelenia Góra (Informacja o Rajdzie).
 5. Rajd odbędzie się dnia 29.09.2012 r. (sobota) w godz. 9-17.00. Zakończenie rajdu i wręczenie pamiątkowych upominków odbędzie się o godz. 17:30 przy dolnej stacji kolei gondolowej ul. Źródlana 7. (Okres Rajdu).
 6. Uczestnikiem Rajdu może być każdy, kto zgłosi swój udział na druku zgłoszenia, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Każdy kto zgłosi swój udział otrzyma „Kuferek odkrywcy” zawierający zestaw materiałów informacyjnych (Przewodnik po izerskich tajemnicach, notes i ołówek). (Uczestnik).

II. ZASADY RAJDU

 1. W Okresie Rajdu każdy Uczestnik ma za zadanie odrysować tajemnicze hologramy znajdujące się przy wskazanych kamieniach rozmieszczonych na terenie miasta Świeradów-Zdrój oraz Gór Izerskich. Informacja o lokalizacji kamieni znajduje się w „Kuferku Odkrywcy”.
 2. Pierwszych 100 Uczestników Rajdu, którzy zgłoszą się z odrysowanymi 10 hologramami, otrzyma pamiątkową koszulkę.
 3. Zwycięzcą Rajdu jest osoba, która odrysuje największą ilość hologramów. W sytuacji kiedy kilkunastu Uczestników Rajdu zgłosi identyczną ilość hologramów, o wyniku zadecyduje losowanie.
 4. Wyniki Rajdu zostaną ogłoszone 01.10.2012r. na stronie internetowej www.skisun.pl oraz portalu Facebook Ośrodka SKI&SUN.

III INNE INFORMACJE
 1. Nagrodą dla Zwycięzcy Rajdu jest książka Pana Sobiesława Zasady „Szerokiej Drogi. Doskonalenie Techniki jazdy”.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego Regulaminu.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone przez Uczestników Rajdu osobom trzecim.
 4. Rajd odbędzie się bez względu na pogodę.
 
 

Multimedia