Świeradów-Zdrój

Sprawozdanie ze spotkania Związku Pracodawców Dolnego Śląska

2012-05-09 10:02:23
A+ A-
Związek Pracodawców Dolnego Śląska oraz Saksońska Akademia Zarządzania realizatorzy projektu „Europejskie forum rynku pracy Dolnego Śląska”  dnia 26.04.2012   w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Świeradów-Zdrój zorganizowali spotkanie konsultacyjne z praktykami naszego regionu.  Celem spotkania było zebranie doświadczeń w zakresie wzajemnej współpracy między lokalnymi podmiotami, określenie zapotrzebowania na tworzenie partnerstwa  publiczno- społecznego na rzecz rozwoju lokalnego rynku pracy, rozpoznanie jego istniejących problemów oraz inspirowanie do nawiązywania współpracy.
W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy Świeradów-Zdrój, Powiatowego Urzędu Pracy z Lubania, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ze Świeradowa, Towarzystwa Przyjaciół Świeradowa Zdroju, Mikro - przedsiębiorcy Świeradowa. Podczas spotkania uczestnicy dyskutowali o problemach lokalnych, którymi są: wysoka stopa bezrobocia dla powiatu lubańskiego (za ostatni okres wynosiła 24,3% dla samego miasta Świeradowa ok. 10%), większość zatrudnionych w gminie Świeradów-Zdrój pochodzi z poza miasta, brak mieszkań, zły dojazd, niskie wynagrodzenia, brak motywacji do zatrudnienia, niski rozwój przedsiębiorczości, brak działań dla młodzieży a także dla osób starszych o charakterze kulturalno-rekreacyjnym. Uczestnicy spotkania przedstawili też mocne strony swojej gminy, którymi są: walory turystyczne, czyste powietrze, wody zdrojowe, zabytkowy młyn, szlaki narciarskie, ścieżki rowerowe i turystyczne szlaki, atrakcyjne położenie gminy. Wśród uczestników nawiązała się współpraca do zorganizowania wspólnie działań m.in.:  koła gospodyń wiejskich, szkolenia z obsługi komputera dla osób 50+, klubu fitness, nordic walking, a także w przyszłości organizacji imprez dla mieszkańców jak grzybobranie, dzień kobiet itp. UMiG może oferować pomoc w postaci promocji działań na stronie www miasta, wynajmie sali, druku ulotek.  Na zakończenie uczestniczący w spotkaniu Animator i Konsultant  przedstawili jak działają partnerstwa, jak można utworzyć partnerstwo,  zachęcali do podzielenia się swoimi doświadczeniami i zaprezentowania swoich ciekawych działań  w  bazie Dobrych Praktyk www.forumrynkupracy.com.pl  w celu promocji naszego regionu. Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim uczestnikom spotkania oraz władzom miasta za zorganizowanie spotkania i będą śledzić  rozwój lokalnej współpracy partnerskiej w Gminie Świeradów.

 

 

Multimedia