Świeradów-Zdrój

WIOSENNE PORZĄDKI W GMINIE

2012-03-29 13:02:58
A+ A-

Szanowni Państwo, do dnia 31.03.2012 roku istnieje możliwość pozbycia się zalegającego piachu z chodników poprzez uprzątnięcie go na drogi gminne i wojewódzkie.
W związku z rozpoczęciem wiosny oraz z wiosennymi porządkami przypominamy o obowiązkach związanych z utrzymaniem czystości na częściach nieruchomości przeznaczonych do użytku publicznego. Właściciel nieruchomości, współwłaściciel, użytkownik wieczysty, zarządca oraz inny podmiot, który nią włada ma obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.
Obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie utrzymania czystości i porządku reguluje ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: DZ.U.2005r. Nr 236 poz.2008). Poza tym aktem prawnym, istnieją akty prawa miejscowego, które również określają szczegółowe zasady związane
z utrzymaniem porządku i czystości na terenie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój.
Zostały określone w Uchwale Nr VIII/54/2006 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 30 sierpnia 2006 roku w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Miejskiej Świeradów-Zdrój.

Piasek ten zostanie uprzątnięty przez firmę świadczącą usługi porządkowe na drogach gminnych i wojewódzkich na terenie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój.

BURMISTRZ

Roland Marciniak

Multimedia