Świeradów-Zdrój

FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE

2024-05-14 13:12:52
A+ A-

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze zaprasza na spotkanie informacyjne pt. „Fundusze Europejskie na założenie działalności gospodarczej”.

 

W trakcie spotkania informacyjnego zostaną przedstawione możliwości otrzymania wsparcia finansowego na uruchomienie własnej działalności gospodarczej.

Dla sprawnej organizacji webinarium prosimy o zgłaszanie się na spotkanie za pośrednictwem FORMULARZA REKRUTACYJNEGO do dnia 21.05.2024r., do godz. 9.00. Po rejestracji otrzymacie Państwo na swój adres e-mailowy potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu.

Udział w webinarium jest bezpłatny.

O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz zapewni sprawną obsługę spotkania.

 

Do udziału zapraszamy mieszkańców Dolnego Śląska, którzy są osobami:

  • zarejestrowanymi bezrobotnymi lub

  • zarejestrowanymi poszukującym pracy, niezatrudnionymi i niewykonującym innej pracy zarobkowej lub

  • studentami ostatniego roku studiów wyższych niezatrudnionymi i niewykonującym innej pracy zarobkowej lub

  • poszukującymi pracy opiekunami osoby z niepełnosprawnością lub

  • poszukującymi pracy, których średniomiesięczne przychody z okresu ostatnich trzech miesięcy przed miesiącem złożenia wniosku o pożyczkę nie przekraczały przeciętnego wynagrodzenia.

Spotkanie odbędzie się w siedzibie Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze, ul. Bankowa 27 ( sala konferencyjna Książnicy Karkonoskiej, III piętro), 22.05.2024r. (środa) w godz. 10.00 – 12.30.

 

Program spotkania:

  • źródła informacji o Funduszach Europejskich oraz oferta Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich – Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze;

  • Przedstawienie ogólnych założeń oraz omówienie kryteriów wyboru projektów dot. pożyczki na uruchomienie własnej działalności gospodarczej „Wsparcie w Starcie – Pierwszy Biznes” – Polska Fundacja Przedsiębiorczości oddział w Jeleniej Górze;

  • Rozpoczęcie działalności gospodarczej w kontekście ZUS - obowiązki, prawa oraz rodzaje ulg i innych form wsparcia przedsiębiorców” - Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Inspektorat w Jeleniej Górze;

  • „Zasady przyznawania dotacji, kwalifikowalność wydatków oraz najczęściej popełniane błędy przy wypełnianiu wniosku - Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze;

  • Podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej w Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 – Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Ducha Gór”

 

 

Organizator spotkania:

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Ul. Bankowa 27; 58-500 Jelenia Góra

tel. 75 619 97 44, 75 619 97 45; e-mail: pife.jeleniagora@dolnyslask.pl