Świeradów-Zdrój

8 MAJA - NARODOWY DZIEŃ ZWYCIĘZTWA - 79. ROCZNICA ZAKOŃCZENIA II WOJNY ŚWIATOWEJ

2024-05-10 14:48:32
A+ A-

8. maja 2024 r. w środę obchodziliśmy 79. rocznicę zakończenia II Wojny Światowej i i bezwarunkowej kapitulacji III Rzeszy Niemieckiej.

Organizatorem było Miejsckie Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy Stacja Kultury w Świeradowie-Zdroju.

Uroczystości rozpoczęły się w naszym mieście o godz. 13.00 pod obeliskiem na ul. Piłsudskiego.

Obchody rozpoczęły się od odśpiewania hymnu państwowego. Następnie przedstawiciele władz państwowych oraz uczestnicy uroczystości oddali hołd polskim żołnierzom i obywatelom, którzy stracili życie podczas największego konfliktu zbrojnego w historii świata.

W wydarzeniu udział wzięły sztandary:

Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych ,

Związku Sybiraków Koło nr 15 w Świeradowie-Zdroju, godnie niesione przez młodzież z naszego Miejskiego Zespołu Szkół – za co serdecznie dziękujemy,

Ochotniczej Straży Pożarnej,

Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej,

Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie,

Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II,

byłego Gimnazjum im. Ratowników Górskich w Świeradowie-Zdroju.

Całą uroczystość uświetniły występy uczennic Justyny Marcinowskiej i Marcela Kępińskiego z Miejskiego Zespołu Szkół w Świeradowie-Zdroju za co bardzo dziękujemy. Dziękujemy także Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej i ich opiekunom za wystawienie warty przy obelisku.

 

Kwiaty pod obeliskiem złożone zostały przez następujące delegacje:

Burmistrz Miasta Świeradowa-Zdroju - Panią Edytę Wilczacką,

przedstawicielkę Miejskiego Centrum Kultury Aktywności i Promocji Gminy Stacja Kultury w Świeradowie-Zdroju Panią Dianę Słupską wraz z Zespołem SYNTONIA, działającym przy naszym centrum kultury,

przedstawiciele Związku Sybiraków – Koła nr 15 w Świeradowie-Zdroju z Panią Prezes Eugeniom Kuderą,

przedstawiciele Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Hulaszczy Mieczysławę,

przedstawiciele Miejskiego Zespołu Szkół nr 1 w Świeradowie-Zdroju - Dyrektor Renata Simińska wraz z delegacją Samorządu Uczniowskiego,

przedstawiciele Szkoły Podstawowej nr 2 w Świeradowie-Zdroju z Dyrektor Małgorzatą Gettner,

przedstawiciele Przedszkola Miejskiego w Świeradowie-Zdroju - Dyrektor Małgorzata Dzik,

przedstawiciele Stowarzyszenia Izerskiego "Aktywni Razem",

przedstawiciele Stowarzyszenie Kreatywni i Aktywni Świeradów-Zdrój,

przedstawiciele Straży Pożarnej z Prezesem Tadeuszem Baką, 

przedstawiciele Policji - Aspirant Sztabowy Przemysław Szostek – Zastępcaca komendanta komisariatu w Leśnej.

 

Kwiaty złożone zostały także na Mogile Zbiorowej Ofiar Faszyzmu 1939-1945, która znajduje się na naszym Cmentarzu Komunalnym.

 

II wojna światowa wybuchła 1 września 1939 r. Tego dnia hitlerowskie Niemcy napadły na Polskę, rozpoczynając największy konflikt zbrojny na świecie.

8 maja w Berlinie, w kwaterze marsz. Gieorgija Żukowa, w obecności przedstawicieli trzech mocarstw sojuszniczych: Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Francji, niemiecki feldmarszałek Wilhelm Keitel podpisał akt bezwarunkowej kapitulacji III Rzeszy. Dzień wcześniej w Reims, w kwaterze głównej gen. Dwighta Davida Eisenhowera, kapitulację na froncie zachodnim podpisał gen. płk. Alfred Jodl. Zakończył się największy konflikt zbrojny w dziejach ludzkości, w którym zginęło 33 mln ludzi. Nie podpisano jednak żadnego układu pokojowego. Granice państw europejskich ustaliła tzw. „Wielka Trójka” na konferencji w Poczdamie w lipcu 1945 r. Skutkiem wojny był podział polityczny Europy i świata na dwa wrogie sobie obozy: komunistyczny, zdominowany przez ZSRR oraz demokratyczny, pod przywództwem USA. Za „Żelazną Kurtyną” znalazła się również Polska. Rocznicę zakończenia II wojny światowej w ZSRR i w „bloku komunistycznym” (w Rosji do dzisiaj) obchodzono dzień później niż na Zachodzie; ze względu na różnicę czasu w chwili podpisywania kapitulacji w Moskwie był już 9 maja.

22 listopada 2004 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ ustanowiło dzień 8 maja Czasem Pamięci i Jedności Ofiar II Wojny Światowej.

Multimedia