Świeradów-Zdrój

POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU

2023-05-05 11:46:33
A+ A-

Szanowni Państwo

 

Gmina Miejska Świeradów-Zdrój realizuje zadanie w ramach modułu 3 wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki poprzez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.

Wsparcie na realizację zadania w zakresie wyposażenia pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków ( jadalni) w 2022 r. otrzymała Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Świeradowie-Zdroju.

Kwota dofinansowania z budżetu państwa wynosi 25.000,00 zł

Wkład własny finansowy Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój 6.250,00 zł

W roku 2023 do programu przystąpił Miejski Zespół Szkół w Świeradowie-Zdroju. Gmina Miejska złożyła wniosek o wsparcie realizacji zadania w wysokości 80.000,00 zł. , wkład własny gminy to 20.000,00 zł. Oczekujemy na akceptację wniosku .

 

 

Burmistrz Miasta

Świeradów-Zdrój

Multimedia