Świeradów-Zdrój

Ogłoszenie o konsultacjach dotyczących Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi

2010-12-16 08:46:39
A+ A-

 

 

OGŁOSZENIE O KONSULACJACH

Przedkładam Państwu do publicznej konsultacji projekt aktu prawa miejscowego „Programu Współpracy Miasta Świeradów-Zdrój na lata 2011-2012 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

Zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Świeradów-Zdrój do zapoznania się z projektem Programu oraz zgłaszania ewentualnych uwag i opinii na piśmie lub w formie elektronicznej na adres Urzędu Miasta Świeradów-Zdrój ul. 11 Listopada 35, oraz osobiście w referacie UM ds. promocji, turystyki, kultury i sportu w pok. 24b na II piętrze. Osobą odpowiedzialną za przygotowanie projektu jest pani Monika Hajny-Daszko, tel. 075 71 36 482.

PLIKI:

- projekt Programu Współpracy

- formularz uwag

Termin rozpoczęcia konsultacji: 16 grudnia 2010 r.

Termin zakończenia konsultacji: 27 grudnia 2010 r.


Burmistrz Miasta Świeradów-Zdrój