Świeradów-Zdrój

KOLEJNA EDYCJA PROGARMU "POZNAJ POLSKĘ"

2022-09-09 10:36:53
A+ A-

RUSZYŁA KOLEJNA EDYCJA PROJEKTU „Poznaj Polskę”

 

Gmina Miejska Świeradów-Zdrój informuje, że Gmina znalazła się na liście wniosków rekomendowanych do dofinansowania w ramach przedsięwzięcia pod nazwą „Poznaj Polskę”
realizowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

 

Minister Edukacji i Nauki poinformował o ustanowieniu przedsięwzięcia pod nazwą „Poznaj Polskę”, którego przedmiotem jest wsparcie finansowe organów prowadzących szkoły w zakresie przygotowania
i przeprowadzenia w trakcie roku szkolnego wycieczek szkolnych. a finansowanie przedsięwzięcia w II półroczu 2022 r. przewidziana jest łączna kwota 50 mln zł.

Przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”  jest częścią POLSKIEGO ŁADU

Organy prowadzące szkoły mogą uzyskać dofinansowanie do wycieczek w wysokości do 80% całkowitego kosztu wycieczek, natomiast 20% pochodzić musi z wkładu własnego, przy czym do wkładu własnego zalicza się wkład finansowy zapewniony przez organ prowadzący lub wpłaty rodziców dzieci, które będą uczestniczyć w wycieczce oraz wkład niefinansowy.

Ze środków pochodzących z dotacji mogą być finansowane tylko wydatki uwzględnione w kalkulacji kosztów wycieczki, w tym:

  • koszty przejazdu,

  • bilety wstępu,

  • usługa przewodnicka,

  • zakwaterowanie,

  • wyżywienie,

  • ubezpieczenie uczestników wyjazdu.

Nabór wniosków ruszył 5 września 2022 r. ok. godziny 11.00 był prowadzony w trybie ciągłym do wyczerpania środków finansowych – decydowała data złożenia wniosku o dofinansowanie wycieczki.

Wszystkie wnioski złożone przez Gminę Miejską Świeradów-Zdrój zostały zaakceptowane.

Wsparcie finansowe otrzymają Miejski Zespół Szkół w Świeradowie-Zdroju w wysokości 34 tysięcy złotych (3 złożone wnioski)

oraz Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Świeradowie-Zdroju w wysokości 29 tysięcy złotych (3 złożone wnioski).

 

Roland Marciniak

Burmistrz Miasta Świeradów-Zdrój

Multimedia