Świeradów-Zdrój

WNIOSEK O WYDANIE OPINII O KANDYDACIE NA STANOWISKO DYREKTORA MCKAiPG "STACJA KULTURY"

2022-01-19 09:12:02
A+ A-

DO STOWARZYSZEŃ ZAWODOWYCH I TWÓRCZYCH WŁAŚCIWYCH ZE WZGLĘDU NA RODZAJ DZIAŁALNOŚCI PROWADZONEJ PRZEZ MIEJSKIE CENTRUM KULTURY, AKTYWNOŚCI I PROMOCJI GMINY „STACJA KULTURY” W ŚWIERADOWIE-ZDROJU

 

 

 

Wniosek o wydanie opinii o kandydacie na stanowisko dyrektora Miejskiego Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy „Stacja Kultury” w Świeradowie-Zdroju

 

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j.: Dz.U. z 20 20 r., poz. 19 4 ) niniejszym wnoszę o wydanie opinii o Pani Dorocie Marek, zam. w Świeradowie- Zdroju, jako kandydatce na stanowisko dyrektora Miejskiego Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy „Stacja Kultury” w Świeradowie-Zdroju.

 

Jednocześnie wskazuję 14-dniowy termin do przedłożenia przedmiotowej opinii liczony od dnia ukazania się wniosku w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy, na stronie internetowej miasta Świeradów-Zdrój oraz tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta.

 

Opinie można składać w formie pisemnej w Sekretariacie Urzędu Miasta, ul. 11 Listopada 35 lub elektronicznej na adres: um@swieradowzdroj.pl

 

Link do wniosku w BIP:   http://bip.umswieradowzdroj.nv.pl/a,20307,wniosek-o-wydanie-opinii-o-kandydacie-na-stanowisko-dyrektora-mckaipg-stacja-kultury-w-swieradowie-z.html

 

Świeradów-Zdrój, 19.01.2022 r.

Multimedia

Do pobrania