Świeradów-Zdrój

Konsultacje społeczne - Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2022

2021-11-12 13:34:51
A+ A-

Konsultacje społeczne - Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2022

 

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH W SPRAWIE PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2022

 

 

Uprzejmie informujemy, iż trwają prace związane z opracowaniem „Programu współpracy Miasta Świeradów-Zdrój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działalności pożytku publicznego na rok 2022.

 

Przygotowano wstępny projekt programu współpracy, który przedkładamy do konsultacji, aby zebrać uwagi i opinie organizacji pozarządowych i podmiotów kościelnych działających w sferze pożytku publicznego. Przedstawiony projekt programu jest wersją roboczą, w toku konsultacji będzie on ulegał zmianom, dotyczy to w szczególności zadań priorytetowych.

 

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Świeradów-Zdrój Nr II/12/2010 w sprawie: sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji , uwagi i opinie można zgłaszać pisemnie na adres Urzędu Miasta Świeradów-Zdrój lub w formie elektronicznej j.bobak@swieradowzdroj.pl Na opinie i uwagi czekamy do dnia 19.11.2021 r. do godz. 11.00 Uprzejmie informujemy, iż informacje dotyczące współpracy miasta z organizacjami znajdują się na oficjalnej internetowej stronie miasta www.swieradowzdroj.pl w zakładce Organizacje Pozarządowe, oraz w BIP-ie, w zakładce Organizacje pozarządowe

Multimedia

Do pobrania