Świeradów-Zdrój

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 - UWAGA SZKOLENIE

2010-03-09 12:06:03
A+ A-

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania - Partnerstwo Izerskie realizując projekt LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 rozpoczyna realizację Lokalnej Strategii Rozwoju. W ramach realizacji ogłaszane będą konkursy na poszczególne działania:

 

1. Małe projekty  - Zasady pozyskiwania środków dla osób prawnych (Stowarzyszenia, Fundacje, Związki Wyznaniowe, Kościoły, OSP, Domy Kultury, LZS) i osób fizycznych. Masz pomysł, inicjatywę, chcesz zmian w Swojej małej ojczyźnie, nie wiesz do kogo masz pójść, pozwól sobie pomóc. Szkolenie odbędzie się w dniu 12.03.2010 r. o godz. 13.00 w Sali Konferencyjnej nr 33 w Urzędzie Miasta Świeradów-Zdrój.

 

2. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej - Zasady pozyskiwania środków dla rolników i ich domowników, gospodarstw agroturystycznych chcących pozyskać środki na utworzenie dodatkowego źródła dochodu w gospodarstwie rolnym lub doposażyć gospodarstwo agroturystyczne. Masz pomysł, trochę własnych środków pozwól sobie pomóc. Szkolenie odbędzie się w dniu 12.03.2010 r. o godz 12.00 w Sali Konferencyjnej nr 33 w Urzędzie Miasta Świeradów-Zdrój.

 

3. Tworzenie i Rozwój mikroprzedsiębiorczości na obszarach wiejskich z udziałem środków unijnych - Zasady pozyskiwania środków dla mikroprzędsiębiorców prowadzących firmy, rozszerzenie dziąłalności firmy, doposażenie stanowiska pracy, tworzenie nowych miejsc pracy z udziałem dotacji. Masz pomysł, trochę własnych środków pozwól sobie pomóc. Szkolenie odbędzie się w dniu 12.03.2010 r. o godz 10.00 w Sali Konferencyjnej nr 33 w Urzędzie Miasta Świeradów-Zdrój.