NOWE ŚRODKI NA WYMIANĘ PIECÓW - ZACHĘCAMY DO SKŁADANIA WNIOSKÓW!!!

2021-02-10 14:18:27
A+ A-


Serdecznie zachęcamy do złożenia wniosku na wymianę pieców na ekologiczne źródła ciepła. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (RPO WD 2014-2020), Oś priorytetowa 3 „Gospodarka niskoemisyjna”, Działanie 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym”, Poddziałanie 3.3.1 OSI „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym–konkurs horyzontalny OSI” typ 3.3 e.
Nabór wniosków trwa do 01.03.2021 r. W celu uzyskania szczegółowych informacji zachęcamy do skorzystania z infolinii: 883 123 107 (czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-16:00). Wniosek wraz z załącznikami jest do pobrania na stronie www.czysteizery.pl oraz w siedzibie Urzędu Miasta w Świeradowie-Zdroju. Dofinansoanie do 85% kosztów wymiany pieca, nie więcej niż 12.750,00 zł.

Kamila Jednorowska-Męcina
podinspektor ds. ochrony środowiska"
tel. 75 78 16 343

Multimedia