Świeradów-Zdrój

FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ ŚWIERADÓW-CZERNIAWA ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERT

2019-06-24 15:07:49
A+ A-

ZAPYTANIE OFERTOWE

Fundacja na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej Świeradów-Czerniawa

zaprasza do złożenia oferty na:

Wykonanie następujących robót budowlanych: Budowa obiektów małej architektury- siłowni zewnętrznej i placu zabaw w Świeradowie – Zdroju

 

Operacja pn. „Budowa obiektów małej architektury- siłowni zewnętrznej i placu zabaw w Świeradowie – Zdroju” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 DZIAŁANIE 19: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, PODDZIAŁANIE:19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

 

Szczegóły zapytania ofertowego, specyfikacja i wymagane załączniki znajdują się na stronie: 

https://www.portalogloszen.arimr.gov.pl/portal-ads/home.html

 

Ogłoszenie 13/24/06/2019

Multimedia