Świeradów-Zdrój

TECHNIKUM HOTELARSKO-TURYSTYCZNE W MIRSKU ROZWIJA SKRZYDŁA !

2019-03-13 14:47:08
A+ A-

Technikum Hotelarsko- Turystyczne w Mirsku rozwija skrzydła”


W Zespole Szkół Licealno- Gimnazjalnych w Mirsku od 10 lat młodzież kształci się w zawodzie TECHNIK HOTELARSTWA, który z pewnością możemy określić specjalnością regionu. Usługowy charakter zawodu powoduje, że w toku nauczania szczególną uwagę zwracamy na kształtowanie umiejętności dotyczących prawidłowych zachowań, postaw, nawyków, sposobów reagowania na życzenia i sugestie klientów oraz na właściwą obsługę gościa i konsumenta. Proces kształcenia obejmuje zdobywanie umiejętności praktycznych zarówno na zajęciach, podczas których pracujemy warsztatowymi i aktywnymi metodami nauczania, jak i w czasie odbywania 8 tygodniowych praktyk zawodowych. Przedmioty wiodące to pracownia hotelarska, działalność recepcji, pracownia obsługi konsumenta, marketing, wychowanie fizyczne z podstawami teorii i metodyki rekreacji ruchowej, chemia z zasadami żywienia, geografia z elementami geografii turystycznej Polski, podstawy prowadzenia działalności gospodarczej i język obcy branżowy.

Aby zwiększyć atrakcyjność szkoły na lokalnym rynku edukacyjnym, od trzech lat dyrekcja placówki przy wsparciu kadry pedagogicznej, zaangażowaniu pracodawców z branży turystyczno-hotelarskiej i uczniów realizuje program rozwoju technikum.

Uatrakcyjniono miejsca odbywania praktyk zawodowych w kraju . Uczniowie klasy drugiej i trzeciej zdobywają doświadczenie zawodowe w renomowanych zakładach hotelarskich. Praktyczna nauka zawodu na zasadach dualnego systemu kształcenia- system zwany też przemiennym lub dwutorowym polegający na nauce zawodu organizowanej przez pracodawcę oraz kształceniu teoretycznym i ogólnym w systemie szkolnym- realizowana jest w hotelach na terenie Świeradowa Zdroju: Medi-SPA Biały Kamień****, Hotel**** Medical Spa Malinowy Dwór , Park Hotel KUR & SPA ; w obiektach nadmorskich: Sandra Spa Pogorzelica oraz New Corner i Villa del Mar w Niechorzu. W zeszłym roku nawiązaliśmy współpracę z siecią Górskie Resorty zrzeszającą w swoich strukturach rodzinne resorty: Osada Śnieżka w Łomnicy, Blue Mountain Resort w Szklarskiej Porębie oraz pierwszy w historii Karpacza hotelem 5* Green Mountain . Młodzież w ramach praktyk wyjazdowych ma zapewnione przez pracodawców zakwaterowanie w dwupokojowych pokojach hotelowych i pełne wyżywienie.

Przystąpiliśmy do programu Erasmus+ „Europejski staż dla zawodowców”, dzięki czemu zapewniono uczniom możliwość odbycia praktyk zagranicznych. Już 10 maja 2019r. pierwsza w historii szkoły 12 osobowa grupa uczniów i 2 nauczycieli wyjedzie na 21 dniowe praktyki w Hiszpańskich miastach: Kordoba, Grenada, Malaga, Martos. Rekrutacja do udziału w projekcie trwa, liczba chętnych uczniów jest większa niż ilość zagwarantowanych przez partnera- Unię Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego – miejsc. Koordynator projektu podejmuje starania, by zwiększyć dostępne limity. Udział uczniów w projekcie jest bezpłatny. Grupa ma zapewniony transfer na i z lotniska, przelot, zakwaterowanie i wyżywienie, ubezpieczenie podróży, uniformy służbowe. Uczniowie otrzymają też kieszonkowe. Aktualnie młodzież na terenie placówki uczestniczy w zajęciach językowych z języka angielskiego zawodowego (40 godzin) przygotowujących do wyjazdu. W Hiszpanii organizator zagwarantował również uczestnikom kurs hiszpańskiego i wyjazdy kulturalno- rozrywkowe. Zespół zostanie objęty również pomocą psychologiczno- pedagogiczną oraz przygotowaniem kulturowym.

Od września 2019r. w technikum hotelarsko-turystycznym realizowany jest projekt „Podniesienie motywacji i rozwoju kompetencji dzieci i młodzieży w Mirsku”, dzięki czemu: wyposażyliśmy pracownię obsługi informatycznej w 11 laptopów, doposażyliśmy pracownie hotelarską i geograficzną w nowe tablice interaktywne. Wyposażyliśmy szkołę w narzędzia TIK - rozszerzyliśmy zasięg bezprzewodowego Internetu i poprawiliśmy parametry jego funkcjonowania. Uruchamiamy nowatorskie rozwiązanie chmurowe „ Documaster Campus” dzięki czemu uczniowie i nauczyciele mają możliwość korzystania z wirtualnej wymiany, obiegu dokumentów oraz z ksero i skanera na wielofunkcyjnym urządzeniu znajdującym się w bibliotece szkolnej. Nauczyciele i uczniowie ZSL-G w Mirsku korzystają z urządzenia bezpłatnie. Każdemu użytkownikowi nadany został indywidualny kod dostępu do urządzenia i wirtualnego konta. Wszyscy uczniowie i nauczyciele uczestniczyli w szkoleniu podnoszącym kompetencje cyfrowe w zakresie korzystania z mobilnego repozytorium i chmury edukacyjnej. Uczestnictwo w projekcie daje możliwość podnoszenia kompetencji i kwalifikacji zawodowych poprzez uczestnictwo w bezpłatnych kursach zawodowych czy szkoleniach z zakresu kompetencji społecznych . Od lutego br. 10-ciu uczniów technikum uczestniczy w 40 godzinnym kursie „Komunikacja społeczna w pozytywnym kreowaniu wizerunku”. Do końca kwietnia kurs zostanie zrealizowany również dla nauczycieli. Na początku marca rozpoczął się 20 godzinny kurs „Wykorzystanie MS Office 365 w praktyce”, którym objętych zostało 20 uczniów i nauczycieli. Ponadto w ramach projektu zaplanowano dla uczniów kursy kompetencji społecznych, kursy i zajęcia ICT: programy biurowe w administracji systemy prezentacji informacji w biznesie, grafika komputerowa, systemy mobilne w biznesie. Wszystkie kursy kończą się uzyskaniem zaświadczenia potwierdzającego nabycie nowych kompetencji czy kwalifikacji. Od września 2019r. uczniowie zostaną objęci: dodatkowymi zajęciami językowymi z angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, francuskiego i rosyjskiego; zajęciami rozwijającymi uzdolnienia z matematyki i geografii; zajęciami wyrównawczymi z matematyki; zajęciami z doradztwa edukacyjno- zawodowego .

Doposażyliśmy pracownię hotelarską i pracownię obsługi konsumenta o nowe elementy wyposażenia m.in. drobne sprzęty AGD, elementy zastawy stołowej, bieliznę stołową itp. Zakupiliśmy wózek do flambirowania , który wykorzystywany jest na zajęciach praktycznych do przygotowywania potraw w ramach „ live station”, dzięki czemu uczniowie podążają za najnowszymi trendami w gastronomii.

Uczniowie naszej szkoły osiągają wysokie wyniki na egzaminach zawodowych. Możemy się pochwalić bardzo wysoką zdawalnością. Do egzaminów teoretycznych i praktycznych podchodzą wszyscy uczniowie klas czwartych, co jest niewątpliwym atutem naszego technikum. Osiągamy również spektakularne wyniki na egzaminach maturalnych.

Wybór takiego kierunku kształcenia przez naszych uczniów z pewnością odpowiada dzisiejszym potrzebom rynku pracy w Polsce i zagranicą, co potwierdzają liczne publikacje w prasie branżowej:

„ Polskie hotelarstwo w rozkwicie. Branża hotelowa przeżywa obecnie swój czas”. propertynews.pl, styczeń 2019

„ Sektor hotelowy w Polsce przeżywa rozkwit. W 2017 roku nowe obiekty wyrastały jak grzyby po deszczu zarówno w największych polskich miastach, jak i w miejscowościach wypoczynkowych. Dobrej kondycji służyły takie czynniki jak rozwój turystyki zagranicznej i krajowej, (…) czy wzrost zamożności społeczeństwa”. Świat Hoteli, Rapotr 2018- Rynek Hotelarski w Polsce, „Faza wzrostu trwa”, lipiec- sierpień 2018


Autor artykułu: Anna Kulesa, wicedyrektor ZSl-G w Mirsku, nauczyciel teoretycznych i praktycznych przedmiotów zawodowych

Multimedia