Świeradów-Zdrój

PUNKTY ROZLICZEŃ PIT PRZEZ INTERNET W GMINACH

2019-01-28 16:01:03
A+ A-

PUNKTY ROZLICZEŃ PIT PRZEZ INTERNET W GMINACH

 

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lubaniu informuje, iż w miesiącu lutym 2019 r. w 3 gminach powiatu lubańskiego utworzone zostaną punkty wysyłania zeznań drogą elektroniczną, w których przy wsparciu pracowników Urzędu Skarbowego w Lubaniu będzie można szybko i prawidłowo wypełnić obowiązek rozliczenia się z osiągniętych dochodów .

GMINA

DATA

Świeradów(Miejska Biblioteka PublicznaIZERKA” )

 

18-02-2019

Leśna ( Urząd Miejski )

20-02-2019

Siekierczyn ( Urząd Gminy )

22-02-2019

 

Punkty wysyłki zeznań będą dostępne w godzinach: 10ºº – 14ºº.

 

Do prawidłowego złożenia zeznań za rok 2018 niezbędne będzie posiadanie dokumentów otrzymanych od płatników (np. PIT-11, PIT- 8C , PIT-40, PIT-R ) oraz danych dotyczących odliczanych ulg podatkowych.

Do wysłania zeznań elektronicznie potrzebne są dane autoryzujące - z zeznań za rok 2017 przychody z wiersza razem : PIT-28 poz. 45 lub  PIT-36 poz. 90 albo poz. 141, jeżeli w zeznaniu za 2016 rok podatnik występował jako małżonek lub  PIT-36L poz. 13 lub poz. 18 lub  PIT-37 poz. 64 albo poz. 95, jeżeli w zeznaniu za 2016 rok podatnik występował jako małżonek lub PIT-38 poz. 24 lub  PIT-39 poz. 20 lub PIT-40 poz. 57 lub PIT-40A poz. 38 .

W przypadku, gdy za rok 2017 nie zostało złożone żadne z zeznań lub rocznych obliczeń podatku za rok 2017, należy wpisać wartość „0” ( zero ).

W przypadku wspólnego zeznania dane autoryzujące podaje osoba wymieniona w składanym za rok 2018 zeznaniu jako pierwsza (podatnik).

W związku z powyższym w miarę możliwości osoby chcące skorzystać z tej formy winny posiadać w/w dane .

Multimedia