Świeradów-Zdrój

NADZWYCZAJNA SESJA RADY MIASTA

2018-07-13 14:43:25
A+ A-

OGŁOSZENIE
Rada Miasta Świeradów-Zdrój uprzejmie informuje mieszkańców miasta, że w dniu
16 lipca 2018 roku (poniedziałek) odbędzie się sesja nadzwyczajna Rady Miasta Świeradów-
Zdrój o godzinie 15/00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Świeradów-Zdrój przy ul. 11
Listopada 35.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2018.
5. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr LII/266/2017 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 20 grudnia
2017 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój.
6. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr IV/23/2015 z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie ustalenia
wynagrodzenia Panu Rolandowi Marciniakowi – Burmistrzowi Miasta Świeradów-Zdrój.
7. Zamknięcie sesji.
Sesje Rady Miasta Świeradów-Zdrój są transmitowane na żywo, przy użyciu wizji i fonii oraz rejestrowane i udostępniane na oficjalnym
kanale YouTube, Facebook miasta Świeradów-Zdrój.

Multimedia