Świeradów-Zdrój

ZMIANY W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

2008-11-27 09:30:39
A+ A-

20 września br. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw z tą działalnością związanych.

Jednym z ważniejszych punktów jest ten, który reguluje kwestie zawieszenia działalności gospodarczej.

Przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 1 do 24 miesięcy.

Informacja o zawieszeniu oraz wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej podlega wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej w Urzędzie Miasta. W Świeradowie zgłoszenie zawieszenia działalności, zawierające oznaczenie przedsiębiorcy oraz wskazanie okresu, na jaki następuje zawieszenie, należy składać w Izerskim Centrum Wspierania Przedsiebiorczości.

Zgłoszenie zawieszenia oraz informacja o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej są zwolnione z opłat administracyjnych.

Druki do pobrania>>>

Multimedia