Świeradów-Zdrój

Zebranie Miejskiego Koła Pszczelarzy

2017-03-09 14:32:54
A+ A-

Prezes Miejskiego Koła Pszczelarzy

w Świeradowie -Zdroju

Eugeniusz Grabas

 

PROTOKÓŁ

z zebrania Miejskiego Koła Pszczelarzy w Świeradowie – Zdroju, odbytego w Centrum Edukacji Ekologicznej ,,Izerska Łąka” w Świeradowie -Zdroju w dniu 28 stycznia 2017 roku.

 

1. Zebranie miało charakter świąteczno – noworoczny. Jego organizatorem był Burmistrz Miasta Świeradów-Zdrój Pan Roland Marciniak oraz Zarząd Miejskiego Koła Pszczelarzy w Świeradowie-Zdroju.

 

2. Zebranych przywitał Pan Eugeniusz Grabas Prezes Miejskiego Koła Pszczelarzy w Świeradowie-Zdroju. W swoim wystąpieniu przekazał informacje z działalności Koła w 2016 roku oraz przedstawił porządek zebrania.

 

3. Pan Jan Okulowski Prezes Regionalnego Związku Pszczelarzy w Jeleniej Górze przedstawił zebranym informacje z działalności Związku w 2016 roku oraz z planów na 2017 rok. Wysokości składek zostały utrzymane na poziomie ubiegłorocznym tj. członkowska – 40,00zł, ulowa – 5,00zł od ula, ubezpieczeniowa – 6,00zł od pasieki do 50 uli. Pszczelarze w dalszym ciągu będą mieli możliwość otrzymania refundacji za leki oraz dotacji za zakup sprzętu pszczelarskiego, matek i odkładów. Prawo do ubiegania się o dotację na zakup sprzętu nabywają pszczelarze posiadający min. 10 rodzin pszczelich.

 

4. W głosowaniu jawnym członkowie Miejskiego Koła Pszczelarzy w Świeradowie -Zdroju, jednogłośnie zatwierdzili składki: członkowskie, ulowe i ubezpieczeniowe na 2017 rok oraz przyjęli nowych członków Koła, Pana Dariusza Twaróg i Pana Sławomira Koman.

 

5. W toku dyskusji pszczelarze wyrazili obawę o zdrowotność i kondycję pasiek
w okresie wiosennym z uwagi na wystąpienie spadzi iglastej późną jesienią.
W związku z powyższym po wiosennym oblocie pszczół zaplanowano spotkanie
z lekarzem weterynarii Panem Markiem Janiszewskim ze Świdnicy, który badał zdrowotność pasiek w naszym regionie, z ramienia Zakładu Pszczelnictwa w Puławach.

 

 

Eugeniusz Grabas

Multimedia