Świeradów-Zdrój

ZAPISY do szkółki narciarskiej dla dzieci - sezon 2017

2017-01-05 10:07:21
A+ A-

OGŁOSZENIE O NABORZE DO SZKÓŁKI NARCIARSKIEJ DLA DZIECI

ZASADY REKRUTACJI DO SZKÓŁKI NARCIARSKIEJ W SEZONIE ZIMOWYM 2017

  1. Zajęcia szkółki narciarskiej będą się odbywały w okresie ferii zimowych od 13.02. do 24.02.2017 r. - od poniedziałku do piątku.

  2. W zajęciach szkółki narciarskiej będą brały udział dzieci w wieku 5 – 12 lat. W przypadku dzieci 5-letnich wymagana jest obecność rodziców na zajęciach. W dniu zapisów do szkółki dzieci muszą mieć ukończone 5 lat.

  3. Termin zgłoszeń do szkółki narciarskiej ustala się od 9 do 31 stycznia 2017 r.

  4. Zgłoszenia do szkółki narciarskiej przyjmowane będą w referacie promocji gminy turystyki, kultury i sportu w siedzibie Urzędu Miasta (II p., pokój 24b), tel. 75 71 36 482.

  5. Bezwzględnym warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest wypełnienie przez rodzica pisemnej deklaracji o przystąpieniu dziecka do zajęć szkółki narciarskiej.

  6. Udział w zajęciach jest bezpłatny (zakup biletów na wyciągi, opieka instruktorska). W zajęciach mogą brać udział dzieci uczęszczające do szkół i przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Świeradów-Zdrój.

  7. Uczestnicy zajęć szkółki narciarskiej muszą posiadać własny sprzęt narciarski (narty, buty, kije, kask).

  8. Informacje o terminach i godzinach zajęć będą dostępne od dnia 6 lutego 2017 r. pod nr tel. 75 71 36 482.

  9. Zajęcia będą się odbywały co drugi dzień w grupach 10-15 osobowych, w godzinach porannych  (9-11) po 2 godziny. Istnieje możliwość zmiany terminów i godzin zajęć, ze względu na warunki pogodowe.
Multimedia

Do pobrania